Abocament davant d'un contenidor

El Consell Comarcal de la Conca alerta d'abocaments descontrolats en les àrees d'emergència de residus

S'ha advertit que alguns veïns podran ser sancionats als municipis de la comarca on es fa el servei porta a porta

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha detectat un mal ús de les àrees d'emergència de recollida de residus. Per aquest motiu, ha advertit que alguns veïns podran ser sancionats als municipis de la comarca on es fa el servei porta a porta.

Des de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal que gestiona el servei d'està treballant per impulsar mesures correctives i establir mesures sancionadores a aquelles persones que donen un mal ús d'aquest espai.

Durant les darreres setmanes, s'ha detectat que ha incrementat l'abocament descontrolat de residus en aquests espais. També un augment d'actituds incíviques, deixant les bosses de brossa fora dels contenidors. 

Aquesta situació, no només suposa una major despesa en la neteja  d'aquests punts, sinó també un focus de problemes d'higiene i molèsties per als veïns d'aquests punts.

A més, aquests punts són per ús exclusiu dels veïns del municipi i no el poden utilitzar les indústries. També està prohibit dipositar les deixalles barrejades, dins de contenidors que no corresponguin o fora d'aquests. Això malmet la tasca dels veïns i de les veïnes que han separat correctament.

Tampoc s'hi poden deixar mobles, runa, residus especials o cap altre residu no permès. Aquests residus s'han de dur a la deixalleria.