conca-barberà

La Conca de Barberà aprova les noves actualitzacions del Protocol de prevenció d'absentisme escolar

L'actual protocol va començar a aplicar-se durant el curs 2016-2017

El passat 22 de març, en l'última sessió de la Taula d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de la Conca de Barberàes van aprovar les últimes actualitzacions del Protocol de prevenció, detecció i intervenció en situacions d'absentisme escolar de la Conca de Barberà.

El protocol es va signar l'any 2016 entre tots els agents educatius, socials, sanitaris i de seguretat de la comarca, i durant aquest últim curs escolar s'ha adequat a l'adhesió dels municipis de Montblanc i Santa Coloma de Queralt, que ja comptaven amb un protocol municipal.

En aquest sentit, l'actual protocol va començar a aplicar-se durant el curs 2016-2017. El document detalla les funcions de professors, serveis socials o els vigilants municipals quan es detecta un cas d'infant o jove que falta repetidament al centre escolar. En els principals centres de la comarca ja es disposava d'aquest document  però el mes de juny de 2016 es va redactar l'actual, ara ampliat i actualitzat, que és vigent i s'aplica a tots els centres educatius de la Conca de Barberà.

La Taula d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència treballa en un nou projecte d'educació emocional

  

La Taula d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de la Conca de Barbera es va crear el 6 d'abril de 2018. L'objectiu de la Taula és vetllar pel benestar de la infància i l'adolescència de la comarca mitjançant el treball en xarxa, afavorint un espai d'interrelació, unificant criteris d'intervenció davant situacions de risc, dissenyant, coordinant i desenvolupant actuacions i accions conjuntes de prevenció de risc i promocionant, si s'escau, la creació de recursos/serveis necessaris a la comarca.

Actualment, la Taula d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència està treballant en la redacció del protocol d'intervencions en xarxa en situacions de risc o desemparament en la infància i l'adolescència i en un nou projecte d'educació emocional transversal.


Comentaris