Ajuntament de l'Espluga de Francolí

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí destinarà 34.000 euros als comerços afectats per la pandèmia

La convocatòria és oberta del 14 de gener al 10 de febrer de 202

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha obert la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als comerços i empreses del poble per fer front a les pèrdues derivades de la crisi de la Covid-19. Pel que fa als terminis, es disposa de 20 dies hàbils per presentar les sol·licituds de forma presencial a l’Oficina de Turisme, a partir del dilluns dia 18 de gener, o bé telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament.

La dotació pressupostària d’aquestes ajudes és de 34.000 euros, 22.000 dels quals provenen de la partida dels pressupostos participatius, que el passat any no es van dur a terme tal com va acordar a la taula de reactivació econòmica de la  Covid-19. Per altra banda, des de l’equip de govern es va proposar augmentar aquest import amb 12.000 euros més per incrementar la dotació d’aquesta convocatòria d’ajudes, provinents de la partida de dietes i assistències de regidors, de la qual hi ha aquest import disponible ja que no se n’ha fet ús i també perquè les tinents d’alcaldia estan percebent un import inferior al que estava previst.

Qui pot sol·licitar aquests ajuts?

Podran sol·licitar aquesta ajuda econòmica les persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat en un establiment situat a l’Espluga de Francolí i que tinguin la corresponent llicència d’activitat tramitada abans del 14 de març de 2020. Per tal d’establir els imports de les ajudes es tindran en compte diversos criteris que cada un d’ells tindrà un barem, amb l’objectiu de repartir els imports de manera equitativa. En aquest sentit, es valoraran les pèrdues econòmiques que es puguin derivar de la crisi de la Covid-19, el temps durant el qual l’establiment ha estat obligat a tancar i també la inversió  que ha estat necessària per adquirir material de protecció per la pandèmia.