Llum verda per l’ampliació de les instal·lacions d’Europastry a Sarral

La Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona també ha aprovat una modificació del planejament d’Alió
Imatge de l'empresa Europastry a Sarral. | Generalitat de Catalunya

 

La Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat avui definitivament modificacions de planejament que suposaran un impuls a projectes industrials, educatius i esportius a l’Alt Camp i a la Conca. Així, s’ha aprovat una modificació puntual del planejament municipal de Sarral per possibilitar l’ampliació de les instal·lacions de l’empresa Europastry, dedicada a la fabricació de masses de brioxeria congelades.

Els terrenys on s’ubica la companyia, al sud-oest del municipi, encara tenen edificabilitat permesa per desenvolupar però calia ajustar alguns paràmetres d’ordenació perquè el magatzem que precisa construir té uns requisits singulars. La nau ha de ser més compacte i amb una alçada elevada en una zona concreta per poder encabir-hi solucions intel·ligents d’emmagatzematge amb les darreres tecnologies. El canvi de qualificació dels terrenys on s’emplaça el magatzem permetran aquestes obres, que ajudaran a consolidar la indústria en el territori i assegurar la creació i el manteniment dels llocs de treball a la comarca.

 

 

Acabar d’urbanitzar el polígon d’Alió

D’altra banda, també s’ha aprovat una modificació del planejament d’Alió que crearà les condicions necessàries per acabar d’urbanitzar el polígon industrial del municipi, actualment amb dèficits urbanístics. Es tracta d’un sector de 66.187 metres quadrats que es va impulsar els anys 90 del segle passat i que es va anar executant, deixant inacabat part del sistema viari i la urbanització. Durant aquests anys, s’ha constatat que els empresaris instal·lats no poden fer front a les despeses que comportarien aquestes obres i també s’ha evidenciat que part de la vialitat prevista és innecessària.

Per aquests motius, s’ha aprovat concentrar la vialitat en la part nord i oest del polígon, facilitant l’accés a les parcel·les existents des de l’avinguda Cinto Verdaguer, i suprimir els vials previstos a l’est i al sud. La reducció de costos d’urbanització i el canvi en el sistema de gestió urbanística del polígon, d’altra banda, permetran completar les obres necessàries per regularitzar la situació de les empreses ubicades i atreure-hi de noves.