Imatge d'un paisatge de la Conca de Barberà

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà aprova, definitivament, la Carta del Paisatge de la comarca

El document recull 7 objectius generals, 142 accions a desenvolupar, 42 adhesions i 108 compromisos

En el Consell d'Alcaldies de la Conca de Barberà que es va celebrar el passat dia 25 de novembre es va aprovar definitivament la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà i tots els documents que la incorporen. En aquest sentit, tots els ajuntaments de la comarca s'han adherit a la Carta i han aprovat per unanimitat el document de consens i Pacte del Paisatge.

L'acte va comptar amb les intervencions de Magí Trullolls, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Carme Ferrer, consellera comarcal de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura, Pere Sala, director de l'Observatori del Paisatge, Josep Armengol, subdirector general d'Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya i Josep Forasté, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona.

Els objectius la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà són el de recuperar i posar en valor el patrimoni històric de la comarca, mantenir la integritat visual i paisatgística i l'habitabilitat dels nuclis urbans de la comarca, protegir, gestionar i conservar els hàbitats naturals i les formacions geològiques d'interès, fomentar el mosaic agrícola tradicional i les noves formes de conreu respectuoses amb el medi ambient i el paisatge, restaurar els paisatges degradats i banals, augmentar la conscienciació i el coneixement sobre el paisatge a la comarca, i desenvolupar una política comarcal de promoció i protecció del paisatge de la comarca.

La Carta del Paisatge de la Conca de Barberà pretén servir com a referent per a aquestes polítiques d'ordenació del territori i sectorials, per a la cooperació municipal i entre les diferents administracions que incideixen en el territori, i en definitiva, com a referent d'accions per a la dinamització i valorització  dels actius del territori i per un millor desenvolupament local. Per a la seva elaboració, s'ha seguit un procés que ha requerit tant el treball d'un equip d'experts, com el desenvolupament d'estratègies participatives, de mediació i de concertació.


Comentaris