Plenari del Consell Comarcal de la Conca

La Conca de Barberà aprova un Pla Comarcal de Joventut que tindrà vigència entre 2021 i 2024

Segons els impulsors, el document no concreta actuacions singulars «perquè, en la situació tan canviant que estem vivint en aquests moments, és impossible garantir la seva realització»

El Pla Comarcal de Joventut de la Conca de Barberà  ha aprovat les línies estratègiques d'actuació que s'impulsaran des del Consell Comarcal en matèria de Joventut. El  document  s'ha elaborat preveient una situació molt canviant, a causa de l'afectació de l'actual pandèmia de la Covid-19. Per a la seva realització s'ha comptat amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat.

Així, el Pla Comarcal de Joventut marca cinc grans línies d'actuació principals: l'arrelament dels joves a la comarca, la salut, l'ocupació i l'emprenedoria, l'orientació educativa i la mobilitat. Per a aquestes grans línies s'assenyalen un total d'onze objectius  a assolir durant el període de vigència del Pla. També es marquen algunes línies de treball que han de permetre assolir aquests objectius. Per últim, es concreten els indicadors que s'hauran de tenir en compte per mesurar el grau d'assoliment d'aquests objectius.

El Pla no concreta actuacions singulars perquè, en la situació tan canviant que estem vivint en aquests moments, és impossible garantir la seva realització. Amb tot, el mateix Pla preveu ja la seva modificació global per tal d'anar-lo adaptant a la realitat de cada moment.

El Pla Comarcal de Joventut és una eina de planificació estratègica  on, tenint en compte factors molt diversos, com la realitat dels joves de la comarca, les polítiques de joventut que s'hi han portat a terme, els recursos que es dediquen a aquestes actuacions, etc. En aquest sentit, es dissenya un conjunt d'actuacions que han de contribuir a millorar la  vida quotidiana d'aquests joves en el marc del conjunt social de la comarca.

Per a la seva realització, en primer lloc, s'ha analitzat la situació actual dels joves de la Conca de Barberà. També s'ha realitzat una enquesta entre aquests mateixos joves per conèixer de primera mà les seves necessitats, opinions, problemes i preferències. De forma paral·lela, s'ha examinat les actuacions que en matèria de joventut es portaven a terme a la comarca, bàsicament a través dels ajuntaments, però també per part d'altres ens econòmics o socials. És a partir d'aquesta  diagnosi prèvia que s'han assenyalat els objectius estratègics i operatius que s'han exposat en els apartats anteriors.

El Pla entrarà en vigor a partir del proper mes de gener i la seva validesa s'allargarà fins a finals de l'any 2024. En aquests moments, els ajuntaments de la comarca estan realitzant plans similars, de caire municipal, per a la realització dels quals s'hi està donant suport des de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal.