L'Ajuntament de Montblanc col·labora amb els col·legis de veterinaris pel cens d'animals

El conveni permetrà millorar la gestió del cens municipal d'animals de companyia
L'obligació de l'Ajuntament de Montblanc serà la de custodiar les claus d'accés i no cedir-les, en cap cas, a tercers o entitats | CUP Montblanc

 

S'ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Montblanc, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya per tal de millorar la gestió del cens municipal d'animals de companyia. Així, el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya li donarà a l'Ajuntament les claus amb les quals es podrà accedir a la base de dades del cens d'animals de l'AIAC, on s'enregistraran les dades dels animals que resideixen de manera habitual a Montblanc.

 

El Consell serà l'encarregat de recollir les comunicacions dels veterinaris sobre els animals de companyia residents al municipi. Aquestes comunicacions han de contenir totes les dades derivades de la identificació veterinària així com les dades bàsiques del propietari o posseïdor de l'animal. Les dades seran emmagatzemades i sistematitzades a l'AIAC, i l'Ajuntament podrà accedir a aquesta base de dades per consultar la informació que sigui necessària. Serà obligació del Consell mantenir actualitzat el corpus de dades així com garantir l'accés en línia al cens de l'AIAC durant cada dia de l'any.

 

L'obligació de l'Ajuntament de Montblanc serà la de custodiar les claus d'accés i no cedir-les, en cap cas, a tercers o entitats. Només la persona designada pel consistori podrà accedir a aquesta base de dades. La quota anual que l'Ajuntament de Montblanc abonarà al Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya per tal d'accedir a la base de dades serà de 790 €. Aquesta quota també permetrà consultar els microxips amb finalitats de cerca de propietaris d'animals perduts o abandonats, sempre que aquests animals es trobin inclosos al cens de l'AIAC.

 

Per tal de dur a terme el seguiment i el control del conveni, caldrà constituir una comissió mixta de la qual en formaran part dos representants de l'Ajuntament de Montblanc, un representant del Col·legi i un del Consell. Les reunions de l'esmentada comissió es duran a terme, com a mínim, una vegada a l'any.

"Quim Torra visita el monestir de Poblet" "L'Espluga de Francolí es prepara per la Festa de la Verema"