La Conca de Barberà, una comarca envellida

Aquest fet ha impactat en els serveis prestats pel Consell Comarcal

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha alertat del progressiu envelliment de la població de la comarca, fet que ha tingut un clar reflex en les dades de gestió dels serveis directes que l’ens supramunicipal presta a la ciutadania de la comarca.

En aquest sentit, ha posat sobre la taula una sèrie de dades que demostren aquest augment de l’envelliment. L’any 2018, els serveis tècnics de l'Àrea de Benestar Social del Consell  Comarcal van tramitar prop de 250 expedients de dependència, gairebé un 25% més que l'any anterior.

Les hores dedicades a la prestació de serveis d'ajuda a domicili per motius de dependència és un altre dels indicadors més rellevants en aquest àmbit. L'any 2018, aquest indicador va experimentar un creixement del 19% respecte a l'any anterior. Si l'any 2017 s'hi van dedicar al voltant de 8.200 hores, l'any passat aquesta xifra va pujar fins a les més de 9.700 hores, segons dades facilitades pel Consell Comarcal de la Conca.

El recurs del Banc d'Ajuts Tècnics també va patir un creixement l'any 2018. Es tracta d'un recurs destinat a posar a disposició de la ciutadania que ho pugui necessitar aparells tals com llits articulats, cadires de rodes i altres elements per a persones dependents. L'any 2018 aquest servei va cedir un 109% més d'elements que l'any anterior. I el nombre de persones usuàries es va duplicar, passant de les 31 del 2017 a les 71 de 2018. 

Augment espectacular del transport adaptat a la Conca

Finalment, un últim indicador que posa el Consell Comarcal sobre la taula per reforçar encara més aquest creixement, és el de les dades del servei de transport adaptat. L'any 2017 es va fer càrrec del transport de 14 persones, mentre que el 2018 aquesta xifra va pujar fins a les 26, augmentat un 86%. Amb tot això, cal recordar que l'any passat es va posar en funcionament el Centre de Dia de Blancafort.

"ATENCIÓ: Important tall de circulació a Montblanc" "Els milions de visitants que ha tingut la Ruta del Cister des de la seva creació"