GRUP DE FACEBOOK:

Fes click AQUÍ i uneix-te al nostre Grup Oficial de Facebook! Notícies, enquestes i moltes opinions sobre tot el que passa a les comarques de Tarragona.

L'Ajuntament de Montblanc convoca les subvencions per a les entitats esportives

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 18 d'abril
Instal·lacions del CB Montblanc. | CB Montblanc

 

L'Ajuntament de Montblanc ha aprovat la convocatòria de subvencions per a les entitats esportives del municipi per a l'any 2019. Poden sol·licitar subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre integrades dins l'àmbit territorial de Montblanc o que portin a terme una activitat d'interès local o en benefici del municipi.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 18 d'abril. Les associacions hauran de descarregar des del lloc web de l'Ajuntament de Montblanc el formulari per a demanar aquests ajuts.

 

Són subvencionables els conceptes següents en matèria d'esports: nombre d'esportistes del mateix club o entitat, amb llicència esportiva (s'inclouen despeses en concepte de fitxes i llicències); nombre de monitors o tècnics (s'inclouen despeses en concepte de fitxes de monitors o entrenadors dels esportistes); la participació en competicions esportives federades o jocs escolars en totes les categories (s'inclouen despeses en concepte  d'arbitratges i d'inscripció dels esportistes i/o equips a les competicions, i els desplaçaments dels equips i esportistes fora de Catalunya); la contractació d'assegurança de l'esport realitzat per part dels clubs i destinada a la cobertura de les possibles reclamacions derivades de la pràctica esportiva del mateix club; i l'adquisició de material esportiu destinat a la pràctica de l'esport.

 

També són subvencionables els conceptes de premis (trofeus, copes, medalles, etc.) per als actes organitzats directament per l'entitat, i l'acte esportiu de competició no federat i obert a la població que organitzin les entitats esportives. En canvi, no són subvencionables les despeses de menjars (restaurants, muntatge de bar durant els partits...), les despeses d'activitats internes amb ànim de lucre ni les despeses de material d'ús personal intransferible (botes, sabatilles, patins, proteccions personals...) ni les despeses de vestimenta esportiva que no sigui l'equipament de joc/competició.

 

Sol·licituds i atorgament de subvencions

 

A la sol·licitud que s'ha de presentar a l'Ajuntament hi ha d'haver les següents condicions: signatura del president de l'entitat; s'ha de fer constar el programa o l'activitat concreta per a la qual es demana la subvenció; i la previsió d'ingressos i despeses de l'activitat.

 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montblanc resoldrà sobre l'ajut a atorgar en el termini màxim de 3 mesos des de l'última data per a la presentació de les sol·licituds. Finalment, per tal de percebre les subvencions atorgades, caldrà presentar a l'Ajuntament les factures de les despeses subvencionades i els documents de justificació.

 

Potser també t'interessa: