GRUP DE FACEBOOK:

Fes click AQUÍ i uneix-te al nostre Grup Oficial de Facebook! Notícies, enquestes i moltes opinions sobre tot el que passa a les comarques de Tarragona.

El pastisser espluguí David Ferrer rep el diploma de Mestre Artesà Alimentari

Aquest títol significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l'artesà exerceix el seu ofici

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació distingeix, aquest 2018, amb el Diploma de Mestre Artesà Alimentar un total de 26 persones, d’acord amb les propostes presentades i amb l'informe favorable de la Comissió. En concret, es tracta de sis carnissers, cansaladers i xarcuters, nou forners, nou pastissers –entre els quals hi ha l'espluguí David Ferrer– i 2 xurrers.  

El Diploma de Mestre artesà s'atorga a aquells artesans que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària en algun dels oficis que especifica el Decret, que han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i que disposen del carnet d'artesà alimentari.

 

Per tant, l'atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l'artesà exerceix el seu ofici, per la qual cosa només podrà ser atorgat a persones a les qual se'ls pugui acreditar una llarga trajectòria professional reconeguda, domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de l'ofici.

Val a dir que la normativa estableix que el Departament atorgarà aquests diplomes a artesans que siguin proposats per les entitats de representació i de defensa dels interessos professionals dels artesans o amb sol·licitud dels interessats. Les propostes es presenten durant l'últim trimestre de cada any, i l'atorgament requereix informe favorable de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana. El diploma té caràcter vitalici, sens perjudici que pugui ser revocat, amb incoació de procediment, d'ofici.