Els montblanquins opinen sobre els punts forts i les mancances que té Montblanc

La dada més rellevant és que el 95% dels enquestats considera que viu bé o molt bé a Montblanc. L’estat dels carrers i el transport públic, aspectes a millorar
Visitants a la Muralla de Montblanc. | Cedida

Una enquesta realitzada via telefònica a 400 montblanquins ha permès conèixer l’opinió dels veïns de Montblanc respecte de diversos aspectes relacionats amb el municipi. L'Ajuntament de Montblanc va encomanar a l'empresa CERES la realització d'una enquesta sobre diverses temàtiques.

Una de les dades més rellevants és que el 95% dels enquestats considera que viu bé o molt bé a Montblanc i, respecte fa 4 anys, el 90% considera que viu igual o millor.

Pel que fa als aspectes a millorar, entre els principals problemes que esmenten els enquestats, destaca el mal estat de carrers i la manca de transport públic, a distància hi trobem altres problemàtiques com els actes incívics o la neteja viària.

Valoració notable dels equipaments

Un dels aspectes que es va valorar van ser els equipaments. Destaca la biblioteca municipal, que treu la millor nota amb un 8,2 i la llar d'infants amb un 7,8. La pitjor nota recau en els parcs infantils, però assoleixen un 6,4 de nota mitjana.

Els montblanquins també han valorat els serveis de manteniment. La majoria d'ells se situen entre el 6 i mig i el 7. Per sota, hi ha el manteniment i estat dels carrers, amb un 5,4, i la neteja dels mateixos amb un 6,3. La millor qualificació mitjana recau sobre l'estat dels edificis municipals, el servei d'aigües i l'enllumenat públic amb un 7,4; 7,3; i 7,2 respectivament.

Cal destacar que la recollida selectiva obté una nota de 6,5, essent significativament superior la valoració en el casc antic, on es realitza el porta a porta, mentre que a fora muralla on la recollida és amb contenidors la valoració és més negativa.

Pel que fa a valoració d'altres aspectes generals del municipi es comprova com les activitats culturals obtenen un 7,8 de nota, seguit de la peatonalització del centre històric amb un 7,7. Tanmateix, aquesta valoració és inferior pels habitants d'aquesta zona. La pitjor nota és per la possibilitat i condicions de l'aparcament que supera, lleugerament, el 6.

L’habitatge, la piscina coberta i més zones verdes, temes pendents

Els principals projectes en els quals es creu que caldria dedicar importants recursos municipals en els propers anys són la promoció de l'habitatge públic de lloguer, la realització d'una piscina coberta i la realització de més zones verdes al municipi. Ara bé, en dos dels tres projectes percebuts com a prioritaris -promoció de lloguer i les zones verdes- la població manifestava no tenir-ne informació o no haver-ne sentit a parlar mai.

Pel que fa a la priorització del suport donat per l'Ajuntament, la població considera que destina suficients recursos a l'àrea de turisme, però no suficients a l'agricultura, ni al teixit industrial, ni al Parc Natural. La població montblanquina s'informa sobre esdeveniments i projectes que esdevenen a la vila, principalment, a través de l'Ebando (en un 52%). A major distància, amb un 36%, trobem el boca-orella i les xarxes socials; ambdós casos per canals informals.

El 78% de la població consultada identifica correctament que Agrupament Catalanista de Montblanc governa en solitari al consistori. La valoració de la tasca de govern (gestió i eficàcia) en el 64% dels enquestats és considerada com a satisfactòria o molt satisfactòria. En l'altre extrem, el 14% es mostren insatisfets o molt insatisfets. El restant 22% no es pronuncia de forma clara.

La valoració dels diferents equips de professionals de l'Ajuntament és alta, ja que el 77% valoren bé o molt bé tant l'equip de persones que treballen a les oficines municipals com la policia local, i el 71% a la brigada municipal.

La Muralla és la 'imatge' de la vila

Molt significatius són els resultats respecte a la imatge de la vila. La muralla és, sense cap mena de dubte, l'element que els consultats/des identifiquen com al més icònic, en el 65% dels casos. Un 33% dels enquestats considera que l’element  que més identifica Montblanc és l'Església de Santa Maria.

Seguidament hi ha la plaça Major, el casc antic, les festes i la Mare de Déu de la Serra amb un 9%, 6%, 6% i 5% respectivament. Trobem altres respostes com el Pont Vell -l'enquesta és anterior als aiguats-, elements del seguici popular o Sant Francesc.

L’Ajuntament vol tenir presents els resultats d’aquesta enquesta de cara a les accions municipals que es realitzin a partir d’ara.

"👉Un grup de joves migrants s'incorpora al muntatge del Pessebre Vivent de l’Espluga" "👉Importants novetats en el cas de la família de Montblanc i el contraban de tabac"