Josep Maria Vida, alcalde de l'Espluga de Francolí

El govern de l'Espluga de Francolí vol congelar les taxes per al 2021 i impulsar més bonificacions

Les modificacions es sotmetran a votació al ple municipal del dijous 29 d'octubre i serien aplicables a partir de l'1 de gener de 2021

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha proposat congelar les taxes de cara al 2021 i també posa sobre la taula diversos canvis com les bonificacions en matèria d'estalvi energètic i energies renovables, la flexibilització dels preus de la Llar d'Infants Municipal, l'anul·lació dels eBandos de caràcter comercial a partir del 2021 i l'impost de les brosses per als allotjaments turístics.

Així, existirà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, durant els cinc períodes impositius següents a la instal·lació. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a complir alguns requisits com tenir aprovada, per part de l'Ajuntament, la llicència d'obra corresponent o haver-se fet efectiu el pagament dels impostos i taxes relacionats amb la llicència urbanística.

La bonificació haurà de ser sol·licitada per l'interessat en el termini de tres meses posteriors a la instal·lació i no és acumulable amb cap altra bonificació d'aquest impost. La modificació va més enllà i permet que les persones que han instal·lat aquestes infraestructures durant els últims 5 anys puguin acollir-se a les bonificacions a partir del 2021 i fins al cinquè any després de la data d'instal·lació.

Bonificacions per a la instal·lació d'energies renovables

També es bonificarà fins al 95% de la quota de l'impost, les construccions, instal·lacions i obres en què s'incorporin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar o altres energies alternatives la incorporació de la qual no sigui obligada per la normativa vigent. Aquesta bonificació només s'aplicarà sobre el cost de l'obra concreta que fomenti l'estalvi energètic.

Per altra banda, també es continuarà bonificant un 90% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat física o majors de 65 anys i que estiguin empadronades a l'habitatge corresponent. La nova redacció de les ordenances preveu els supòsits i fixa els condicionants per a ser-ne beneficiari. 

En canvi, no caldrà l'acreditació del grau de minusvalidesa en els casos en què les construccions i instal·lacions o obres siguin per a l'adaptació de bany o bé la instal·lació d'un ascensor, elevador o plataforma, sempre que aquestes actuacions tinguin com a objectiu millorar l'accessibilitat de persones que tinguin 65 o més anys i que estiguin empadronades a l'habitatge corresponent.

Nova tarifa a la Llar d'Infants Municipal 

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí també proposa oferir el servei de Llar d'Infants Municipal només de matí. Fins ara només hi havia la possibilitat de dur-hi els infants tot el dia, o bé, pagar tot el dia i dur-los només al matí, un fet que es considerava un greuge per aquelles famílies que només necessitaven aquest servei durant la franja de matí. Aquesta demanda ja era una proposta que l'equip de Som Espluga plantejava quan era a l'oposició.

Així doncs, des de la regidoria d'Educació s'ha optat per fer aquest pas cap a la flexibilització d'horari i preu. Per al 2021, l'assistència a la Llar de 8.30 h a 12.30 h i de 15.00 h a 17.30 h tindrà un preu de 175,89 euros al mes, reduint-ne el preu d'acord amb la reducció de mitja hora en l'horari de la Llar. I com a novetat, es dona la possibilitat de fer assistència matinal de 8.30 h a 12.30 h a un preu de 125,00 euros al mes.


Comentaris