INVITACIÓ:

Et convidem al nou grup oficial de Facebook de TarragonaDigital on comentarem l'actualitat de TGN entre tots. APUNTEU-VOS CLICANT AQUÍ!

Fins a 20.000 euros de multa per a qui maltracti animals a Montblanc

El Ple de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat les ordenances municipals sobre tinença d'animals i la recollida de residus

El ple de l’Ajuntament de Montblanc ha aprovat aquest dimecres les ordenances municipals sobre tinença d'animals. L’objectiu és regular la protecció i tinença d'animals en la seva convivència amb les persones, per tal de garantir que sigui del tot responsable.

 

És per això que l’ordenança contempla multes de fins a 20.000 euros per a aquells que cometin infraccions considerades ‘molt greus’. Estaríem parlant de maltractament o agressió física als animals, de persones que tenen sense censar gossos potencialment perillosos o de l’organització de baralles de gossos, galls o altres animals.

 

Pel que fa a les infraccions considerades ‘greus’, seran sancionades amb multes de 401 fins a 2.000 euros, on es contemplen aspectes com portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, no retirar les deposicions del gos de la via pública, no vacunar els animals domèstics de companyia o fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

 

Així doncs, en espais públics els animals hauran d'anar acompanyats, proveïts de corretja amb la identificació censal i la pròpia de l’animal. Aquesta documentació pot ser exigida per l’autoritat municipal. L'Ajuntament de Montblanc fa el cens municipal d'animals de companyia mitjançant el Registre general d'animals de companyia (ANICOM) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Per últim, les infraccions ‘lleus’ seran castigades amb multes de 100 fins a 400 euros i es contemplen aspectes com alimentar els animals a la via pública, tenir un animal que no s'ha registrat a l'Ajuntament, mantenir els animals en instal·lacions inadequades, portar gossos a llocs no autoritzats o no donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus.

 

Nova ordenança de residus per implantar el sistema porta a porta

També s'ha aprovat l'ordenança municipal sobre la recollida de residus que pretén la regulació de totes aquelles conductes i activitats dirigides al dipòsit i recollida de residus municipals per aconseguir el millor resultat ambiental global, mitigant els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient. L'ordenança regula els olis vegetals usats, piles, podes, voluminosos, tota mena de residus i la recollida d'aquests.

 

També s'especifiquen les sancions per les infraccions realitzades entorn de la gestió o mala gestió dels residus. Tot plegat servirà per regular i implantar el sistema de recollida porta a porta que es posarà en marxa a tot el municipi de Montblanc el proper 4 de maig. També al ple d’aquest dimecres es va aprovar ampliar la deixalleria municipal en conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

 

Urbanisme, subvencions... els altres temes del plenari

En el mateix ple, es van aprovar aspectes tècnics d'urbanisme i el Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua del municipi de Montblanc. El ple també ha aprovat per unanimitat les bases reguladores de les subvencions Culturals i Educatives. Aquestes especifiquen que és objecte de subvenció tot el conjunt d’ajuts i col·laboracions amb les entitats, associacions, barris, pedanies i col·lectius culturals i educatius del municipi per la realització d’activitats concretes relacionades amb les festes, seguici popular, cultura i educació que col·laborin a millorar la programació cultural i educativa del municipi. Regula aspectes com la gestió de la sol·licitud de la subvenció o bé les despeses que són subvencionades.

 

En aquest mateix ple, també s'han aprovat les bases reguladores de les subvencions esportives que defineixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament de Montblanc en matèria d’esports. Com les bases culturals i educatives, es regulen els requisits dels beneficiaris, la gestió de la sol·licitud i el cobrament.

 

Finalment, el ple va aprovar sol·licitar la baixa de l'Ajuntament de Montblanc com a associat a la Federació de Municipis de Catalunya. L'Ajuntament, però, segueix sent membre de l'Associació catalana de municipis i l'Associació de Municipis per la Independència.

 

Més notícies de la categoria Conca de Barberà