L'Espluga de Francolí presenta un pressupost de més de 4 milions centrat en Serveis Socials i l'Ocupació

El pressupost 2020 es veu reduït en 137.784,44 euros per tal de poder complir amb les restriccions que imposa el Pla Econòmic Financer al qual ha de fer front l’actual consistori, motivat per l’excés d’inversions finançades amb romanent d’exercicis anteriors

L’equip de govern de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha presentat la proposta de pressupostos que se sotmetrà a votació al proper Ple Municipal, previst per demà 8 d'abril. Com a cosa destacada, el pressupost 2020 es veu reduït en 137.784,44 euros per tal de poder complir amb les restriccions que imposa el Pla Econòmic Financer al qual ha de fer front l’actual consistori, un pla que ve motivat per l’excés d’inversions finançades amb romanent d’exercicis anteriors.

 

Així, si es revisen les xifres globals dels capítols, es constata que l’ajustament més important es realitza en l'àmbit d’inversions, que passa de 992.700,00 euros a 772.200,00 euros, més d’un 22% de reducció. Aquest fet limita la capacitat econòmica de l’Ajuntament per a fer inversions com ara la millora de carrers o infraestructures. Tot i la limitació de la inversió, el capítol quart té un increment important en la seva dotació, que passa del 189.503,65 euros als 242.198,11 euros. Un increment d’uns 52.000 euros degut als nous convenis que l’Ajuntament té previst signar amb altres entitats i administracions aquest 2020 i que suposaran la millora de diversos serveis.

 

Malgrat l’aplicació d’aquest Pla Econòmic Financer, que obliga a limitar la despesa d’alguns capítols, des de l'equip de govern s'afirma que s'ha apostat per ajustar diverses partides pressupostàries per poder dur a terme algunes accions prioritàries en aquest exercici. A més, es presenta una proposta de pressupostos endreçada i ordenada on s’han distribuït, agrupat, separat o creat diverses partides per tal de donar més coherència a la seva ubicació dins de cada capítol i facilitar també un seguiment pressupostari més rigorós.

  

 

 

Més inversió en Seguretat i Medi Ambient

El pressupost sí que augmenta l’àmbit de Seguretat i Mobilitat Ciutadana, principalment pels projectes d’instal·lació de càmeres videovigilància (38.500 euros) i per la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal (3.000 euros). En aquest àmbit també s’hi inclou la renovació de l’uniforme dels Vigilants Municipals. Un altre dels àmbits que més augmenta dels comptes per aquest 2020 és Medi Ambient, on hi ha la partida de la recollida, gestió i tractament de residus, que augmenta de 328.897 a 370.551 euros per fer la implementació del porta a porta com a nou sistema de recollida selectiva. La dotació econòmica de Medi Ambient es veu augmentat, també, per l’aposta de l’equip de govern en la gestió de boscos (11.000 euros) i la instal·lació de 2 punts de càrrega per a vehicles elèctrics (82.800,00 euros).

 

Noves partides per a Ciutadania i Serveis Socials

Pel que fa a Ciutadania i Serveis Socials, s’incrementen, en més d’un 20%, els diners destinats a oferir menjar fresc a les famílies vulnerables: la partida de vals per comprar menjar fresc (de 3.500 a 3.750 euros) i una nova partida per oferir berenars saludables als infants usuaris del Centre Obert (500 euros). També es crea una nova partida per a inversions a la Llar de Jubilats, per un valor de 1.100 euros, que contempla la instal·lació d’una pantalla al local social per a poder projectar pel·lícules i altres continguts. També cal destacar els 15.000 euros de la partida destinada al conveni entre l’Ajuntament i la Parròquia, que serviran per finançar part les obres per assegurar l’estructura de l’església Nova i que, com a contrapartida es busca que hi hagi un retorn per a la ciutadania en l’àmbit social. 

 

Les polítiques de Foment de l’Ocupació són les que més augmenten, amb més d’un 47% d’increment passant de 109.768,09 euros a 161.732,22. Aquest augment es deu, sobretot, a l’increment previst, per l’equip de govern, dels plans d’ocupació i garantia juvenil, com a ajut per treballar en el reacondicionament de l’espai públic malmès per la riuada. Aquest ajut, però, encara està pendent d’adjudicar.

 

22.000 euros pels pressupostos participatius

Pel que fa a l’Espluga FM Ràdio, en aquest pressupost es disminueix un 18% la despesa corrent d’aquest servei públic per tal d’augmentar la quantitat econòmica destinada a la gestió i coordinació de l’emissora, que haurà de permetre en els propers mesos disposar d’un professional que dugui la gestió informativa d’aquest mitjà. Amb aquest canvi es pretén donar estabilitat a la gestió de l’EFMR sense necessitat d’haver augmentat l’import d’aquest pressupost, ja que la situació pressupostària global no ho permet. En l’àmbit de la Participació ciutadana, tot i la forta disminució de les inversions, es fa un esforç per preservar la mateixa quantitat de l’exercici anterior: 22.000 euros per la inversió subjecte a pressupostos participatius i 500 euros pel procés participatiu.

 

  

Augmenta també la dotació de la partida de Comerç de 30.000 euros a 52.700, mantenint les despeses de promoció comercial (14.000 euros) i augmentant, sobretot, les dels esdeveniments de promoció comercial (de 16.000 a 38.500 euros): Fira de Sant Vicenç, Festa de la Verema i Festa de la Cervesa. A més, també s’aposta per noves propostes, com per exemple l’adhesió a la campanya de Barris Antics.