Centre de Tractament de Residus de la Conca de Barberà

La Conca de Barberà tindrà una planta de tractament de resta al Centre de Tractament de Residus de l'Espluga

Permetrà tractar 6.000 tones anuals de la fracció resta i també s’incrementarà la capacitat de la instalꞏlació de compostatge de la fracció orgànica fins a les 4.900 tones

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona ha aprovat la construcció d’una planta de tractament de la fracció resta al Centre de Tractament de Residus de la Conca de Barberà, situat a l’Espluga de Francolí, així com l’ampliació de les seves instalꞏlacions de compostatge de la fracció orgànica de residus municipals. L’objectiu del projecte és millorar la gestió dels residus municipals de la Conca de Barberà.

Una vegada entrin en funcionament les noves instalꞏlacions, el Centre tindrà capacitat per tractar 6.000 tones anuals de la fracció resta abans de la seva disposició final al dipòsit controlat, i es produiran 4.900 tones anuals de compostatge de la FORM. Les noves construccions s’ubicaran a la banda sud-oest de la nau existent i del dipòsit controlat. En aquest espai s’habilitaran les naus cobertes, plataformes i un mur de contenció. El projecte inclou la formació dels vials interns d’accés necessaris i la modificació d’instalꞏlacions auxiliars.

En concret, es preveu construir una planta de triatge mecànic de la fracció resta, 11 trinxeres airejades per a l’estabilització de la matèria orgànica residual, un tromel de garbejat primari per retirar el rebuig de la FORM provinent de les trinxeres airejades, un nou sistema de control de la planta, una nova plataforma per traslladar els actuals panells fotovoltaics i ubicar-hi els futurs panells i un sistema de bombament de lixiviats des de la bassa de l’abocador fins al dipòsit de la planta de resta. El pressupost aproximat d’execució d’aquests treballs és d’1,9 milions d'euros.

Parcelꞏles al LOGIS Montblanc

Per altra banda, la Comissió també ha aprovat definitivament la modificació del planejament del LOGIS Intermodal Montblanc, impulsat per l’empresa pública CIMALSA, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquests canvis faciliten una reordenació de l’àmbit, reduint l’espai que es preveia destinar a vials i variant la distribució de les parcelꞏles, fent-les més grans de les previstes inicialment per satisfer la creixent demanda del mercat d’aquesta tipologia.  

El sector, conegut com la Romiguera, se situa al nord-oest del municipi de Montblanc i té una superfície propera als 812.000 m2. Limita al nord amb la línia fèrria d’alta velocitat, a l’est, amb els vials d’entrada i sortida de l’AP-2, al sud, amb la línia de tren convencional, i a l’oest, amb terrenys agrícoles.


Comentaris