Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà aprova un pressupost de 13 milions d'euros per a l'any vinent

S’ha augmentat la partida econòmica un 12,1% respecte el pressupost anterior

El Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha aprovat per unanimitat el pressupost de la corporació per a l'any vinent. L'import ascendeix a 13,4 milions d’euros, dels quals 11,9 milions corresponen al Consell Comarcal pròpiament dit i la resta, 1,4 milions, a l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà, Concactiva.

Aquestes xifres representen un augment mitjà d'un 12,1% respecte de l'import d'aquest any.

Inversió en la construcció d’una planta de tractament de residus

Per a l'any vinent el pressupost preveu portar a terme inversions importants en matèria de recollida i tractament de residus com la construcció d'una planta de triatge al Centre Comarcal de Tractament de Residus, per un import proper als 4 milions d'euros, i millores en les depuradores de la comarca per un import de 160.000 euros.

  

Pel que fa a Concactiva, es preveu una ampliació i reforma per adaptar-hi nous espais formatius, amb un import de 130.000 euros.

  

L'any vinent també es preveu començar la tramitació del projecte de portada d'aigua als municipis del nord de la comarca. Per aquest motiu s'ha aprovat obrir una partida amb un import inicial de 100.000 euros.

Per últim, la partida d'inversions també detalla tot un seguit d'imports menors dedicats a l'adquisició d'equipaments informàtics, millores en la xarxa de telecomunicacions o l'adquisició d'un segon vehicle elèctric.

A banda de les inversions, el pressupost de l'any vinent preveu reforçar la prestació de serveis als ajuntaments, a les empreses i entitats i als ciutadans de la comarca. Per fer-ho, s'ha redactat el Pla d'actuació del proper exercici, on cadascuna de les àrees del Consell Comarcal té fixats uns objectius a assolir i uns indicadors que permetran avaluar el grau d'assoliment d'aquests objectius.


Comentaris