L'alcalde de l'Espluga a la roda de premsa d'ahir

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí presenta el pressupost municipal de 2021, el més elevat de la història

L'import total serà de 6.757.024,24 euros, amb augment del 40% respecte al pressupost del 2020

L'Espluga de Francolí sotmetrà a votació el pressupost municipal del  2021 al ple que es celebrarà el proper dilluns 21 de desembre. La proposta de pressupost que presenta l'actual equip de govern de l'Ajuntament és la més elevada de la història, amb un import total de 6.757.024,24 euros, un augment del 40% respecte al pressupost del 2020. Aquest augment no implica pressió fiscal a la ciutadania, ja que l'Ajuntament de l'Espluga ha congelat els impostos per al 2021, i l'augment prové principalment de les subvencions previstes per al proper exercici, que signifiquen un 47% del total del pressupost.

Les línies més destacades del pressupost són la inversió del ramal del Consorci d'Aigües de Tarragona, amb un import total d' 1.145.000 euros, aquesta actuació està finançada també per la Diputació de Tarragona i l'Agència Catalana de l'Aigua, amb mig milió d'euros d'aportació en cada cas. També tenen un import important al pressupost les obres de restitució de la riuada que suposaran una inversió de gairebé 700.000 euros, accions que també són subvencionades per la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol. 

Pel que fa al total d'inversions, és de 2.594.000 euros, i un 70% d'aquest import es preveu finançar per subvencions. Aquest pressupost contempla diverses accions d'inversió, entre les quals se'n destaca l'enderroc del carrer del castell, 1 que tindrà un import de 92.500 euros, la instal·lació de plaques fotovoltaiques per import de 48.000 euros, el canvi d'enllumenat públic a led amb un cost de 124.000 euros, la renovació de la pàgina web de l'Ajuntament per import de 15.000 euros, una partida de TIC de 24.000 euros per a la digitalització de l'administració i també una partida de redacció de diversos projectes previstos com a futures accions, amb un import de 60.000 euros. 

El pressupost també contempla un augment de l'import destinat a les accions socials, en especial augmenta l'import de la partida de menjar fresc que passa dels 3.750 euros als 10.000 euros i que permetrà fer front a l'augment de les necessitats de les famílies espluguines més necessitades. 

Continuïtat per a Turisme i l'Espluga FM Ràdio 

L'Ajuntament de l'Espluga compta amb quatre seccions orgàniques, la primera fa referència a l'administració general de l'Ajuntament i les altres tres fan referència als pressupostos vinculats a l'INACMU, el Patronat de Turisme i l'Espluga FM Ràdio. Pel que fa als pressupostos de l'àrea de Turisme i també de l'organisme de gestió de les instal·lacions i activitats museístiques, en ambdós casos es mantenen les despeses corrents per tal de poder mantenir l'activitat, malgrat que la previsió d'ingressos es preveu inferior a la dels darrers exercicis degut a la situació actual de la pandèmia.

En el cas de l'INACMU els ingressos es preveu que es redueixin a la meitat en relació amb la previsió que es feia pel 2020. En aquest pressupost es veu reduït també l'import d'inversió que passa de 31.000 euros a 20.000 euros, però com a contrapartida es crea la partida amb un import de 18.000 euros destinada a impulsar i redactar el projecte del pla director de la gestió dels gravats paleolítics de les Coves de l'Espluga


El pressupost de l'emissora municipal el manté en un import semblant al del 2020, amb un total de 47.983,73 euros. Cal destacar-ne l'augment en l'import de les inversions, que ja es va veure reduït l'any passat i que passa de 1.000 a 2.000 euros. També cal destacar-ne un augment dels ingressos derivats de la coproducció del programa l'Altaveu amb la Xarxa de Comunicació Local