L'Ajuntament de Salou busca professors per a la Unitat d'Escolarització Compartida

Els seleccionats formaran part d'una borsa de treball permanent que garantirà la disponibilitat de docents a l'ens
L'Ajuntament de Salou busca professors per a la Unitat d'Escolarització Compartida | Ajuntament de Salou

 

L'Ajuntament de Salou ha obert el termini de presentació d'instàncies del procés selectiu convocat per a la creació d'una borsa de treball permanent de professores i professors de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) de Salou.

Tal com ha assenyalat el regidor de serveis Interns del municipi, Jesús Barragán, es tracta d'un procediment que «ens servirà per a tenir disponibilitat de professors i garantir les classes en casos de baixes o absències dels titulars; i per tant ser més àgils i donar un millor servei als alumnes».

Els interessats en formar part de la borsa permanent de professorat per a l'UEC hauran d’aportar la següent documentació: DNI; nivell d'estudis exigit: llicenciatura o grau en pedagogia o psicologia; certificat nivell català: nivell C1 català; Currículum vitae; Màster en formació de professorat o certificat aptitud pedagògica; Documentació de mèrits al·legats. Els drets d’examen són de 10€ o cal la documentació d’exempció.

Tota la informació del procés selectiu, la documentació necessària per participar-hi i la tramitació electrònica es troba al Taulell d'Anuncis de la plana web de l'Ajuntament.

La Unitat d'Escolarització Compartida de Salou

La UEC és un curs educatiu extern als Instituts d’Ensenyament Secundari on es deriven aquells alumnes que no s’adapten a la dinàmica escolar d’un centre ordinari. Així atenem alumnat amb necessitats Educatives Especials, necessitats que generalment són relatives a l’aspecte més conductor.

D'aquesta manera, la finalitat de la UEC Salou és oferir als alumnes una atenció més personalitzada mitjançant una acció tutorial propera, així com, oferir un currículum d’ESO més adaptat al seu itinerari formatiu i personal. Des d’aquesta perspectiva intentem basar les matèries impartides en el seu vessant més pràctic i de manipulació.

L'Ajuntament de Salou busca professors per a la Unitat d'Escolarització Compartida | Ajuntament de Salou

"ALERTA: Dos detinguts per robar en quatre cases d'un bloc de pisos de Salou" "ATENCIÓ: Crema de matinada un pis a Miami Platja"