Imatge d'un dels ponts a Cambrils per on passa l'antiga via ferroviària

Cambrils celebra que el projecte del tren-tramvia de la Generalitat integri el traçat en la trama urbana

L'estudi de la Generalitat és un pas endavant per reordenar la mobilitat interna al municipi

La Generalitat inclou al projecte del tren-tramvia la major part de les peticions que havia fet l'Ajuntament de Cambrils per mantenir la continuïtat dels vials, desmantellar els elements que divideixen el nucli urbà i anivellar al màxim el traçat per integrar-lo al nucli. Des del consistori recorden que el traçat actual en desús suposa una «important barrera arquitectònica» al seu pas per Cambrils perquè té nivells topogràfics diferents dels dels carrers adjacents.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha afirmat que el nou projecte és una «oportunitat per transformar la ciutat i reordenar la mobilitat interna tant a peu com en vehicle». L’alcaldessa també ha destacat que, amb les cinc estacions previstes al municipi, el tren-tramvia donarà servei tant a la ciutadania com a visitants i permetrà connectar els diferents barris cambrilencs entre ells i amb poblacions veïnes com Salou i Vila-seca.

Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Enric Daza, s'ha mostrat «satisfet» amb l'estudi del tram Cambrils-Vila-seca i la connexió amb la xarxa Adif que la Generalitat ha sotmès a informació pública aquest mes de febrer. Daza ha explicat que fa temps que la seva regidoria treballa per defensar els interessos de Cambrils i exigir la incorporació d'una sèrie de punts en el projecte per millorar-lo i adequar-los a les necessitats del municipi. 

Els punts que l'Ajuntament defensava i va enviar a la Generalitat i a Adif són, principalment, els encreuaments de la línia ferroviària per mantenir la continuïtat dels vials previstos al Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM).

Segons detallen des del consistori, a la part de llevant del nucli —que és on es desenvolupa el projecte— s'han mantingut els encreuaments a nivell previstos en l'estudi de l'Ajuntament, com per exemple el que connectarà el vial del Cavet amb l’avinguda Joan XXIII i que implica el desmantellament del pont elevat sobre la via del tren i de la  passarel·la metàl·lica de vianants per sobre la via.

També al pas per sobre la via de l’avinguda de Mas Clariana i la supressió dels passos inferiors de l’avinguda de Vilafortuny. El projecte també contempla la supressió del pas inferior de l’avinguda del Molí d’Avall, a l’alçada de l’escola Marinada, que permetrà la integració del barri de l’Eixample Platja amb el centre direccional i amb l’estació urbana del tren-tram, ubicada entre les places Francesc Macià i Lluís Companys.

La primera fase del tren-tramvia, la connexió amb Salou, Vila-seca, Tarragona i Reus

L’estudi de la primera fase proposa la implantació del tren-tramvia entre Cambrils, Salou i Vila-Seca, i l’arribada a Tarragona i Reus per la xarxa d’Adif actual. D’aquesta manera es restitueix el model  tren-tram sobre el corredor ferroviari actual en desús entre Cambrils i Salou, es dona accés al sistema a la població de Vila-Seca i es fa possible l’arribada a Tarragona i a Reus.

Al contrari que a l’antiga xarxa ferroviària, formada per poques estacions i una traça completament separada de l’entorn urbà, la nova xarxa està integrada completament dins de l’espai públic afavorint l’accés dels ciutadans al transport públic i la connectivitat dels viatgers amb altres sistemes de transport. En aquest context, la qualitat del disseny de l’espai públic és cabdal. 

Així mateix, el nou sistema té en compte el reforç de les connexions entre les parades i la resta dels diversos sistemes urbans pels quals transcorrerà: equipaments i altres punts estratègics, xarxes de vianants i bicicletes previstes i connexió amb altres modes de transport. Es preveuen dues tipologies de parades: amb andana central i amb andanes laterals. Es planteja una plataforma segregada per a garantir la seguretat de la resta d’usuaris de la via, conformant diferents seccions tipus. Les estacions i les vies d'accés i connexions han de ser completament accessibles.