L'Ajuntament de Salou aprova el compte general del pressupost del 2017

El document ha estat legitimitat amb dinou vots a favor i amb l'abstenció del Partit Popular
Salou aprova el Compte general de l'Ajuntament | CEDIDA

 

El ple de l'Ajuntament de Salou, celebrat aquest dimecres 29 d'agost, ha aprovat el compte general de l'Ajuntament, el del Patronat de Turisme i Consorci Recreatiu i Turístic (CRT), amb dinou vots a favor —de CiU, PSC, C's, ERC i Guanyem— i amb l'abstenció del PP. 

 

El compte general inclou els ingressos i les despeses de l'Entitat local

El compte general es basa en un conjunt de documents i estats que ha d'elaborar a finals de cada any l'Entitat local per informar sobre diversos punts com: la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any. A més també inclou les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l'Entitat local durant l'any a què es refereix el Compte general.

 

Així doncs, en la liquidació del compte general es conclou que durant el 2017 hi ha hagut uns ingressos totals de 47.304.376,32 euros i unes despeses de 44.452.19,58 euros. A més, el total d'ingressos han estat de 42.814.608,72 euros i les despeses corrents consolidades de 33.657.575,89 euros. D'altra banda, segons les dades econòmiques que s'han mostrat a les tres entitats, es compleix la regla de la despesa i les altres normes de la Llei orgànica 2/2012 del 27 d'abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

La moció del Grup Municipal de Ciutadans

Per altre costat, s'ha debatut una moció de Ciutadans a favor de la convivència i el suport incondicional a quantes persones, partits i associacions han esdevingut objecte d'actuacions violentes i atempten a la llibertat individual i col·lectiva. Aquesta moció ha rebut el suport del grup de C’s (4) i del PP (2). També ha rebut els vots contraris de CiU (8) i PSC (4) i del Grup de Guanyem Salou (1). Finalment, els dos regidors d’ERC s'han mostrat absents en aquesta votació.

 

L'últim apartat ha estat el de precs i preguntes, en el qual s'ha preguntat sobre el problema del semàfor de la cruïlla del carrer Barcelona amb el carrer Juan Manuel Muñoz. Durant l'última tempesta es va espatllar una placa del semàfor i aquesta encara no s'ha pogut reposar. Tanmateix, s'ha explicat que la peça ja està demanada i que s'espera que aquest cap de setmana el semàfor ja funcioni amb total normalitat.