Mont-roig del Camp presenta un nou calendari del contribuent

Les mesures s'han pres davant la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troba la ciutadania arran de la crisi sanitària
Mont-roig presenta un nou calendari del contribuent | Ajuntament de Mont-roig del Camp

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp, davant la situació de vulnerabilitat econòmica causada per la crisi del coronavirus, ha modificat el calendari del contribuent per aquest 2020 amb nous terminis de pagament

En aquest sentit, s'han ampliat els terminis per pagar impostos i taxes en voluntària com ho són l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la taxa per ocupació del domini públic i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), entre altres. Aquesta mesura té la finalitat que els contribuents puguin afrontar el pagament amb més comoditat i alleugerir la càrrega econòmica a la ciutadania i empreses.

Els tributs es poden fer efectius en aquelles entitats bancàries que tinguin conveni amb BASE - Gestió d’ingressos o bé a través de la domiciliació. Cal recordar que el fraccionament del pagament de l’IBI permet pagar-lo en tres rebuts sense cap recàrrec. També, a través de BASE es pot sol·licitar el fraccionament mensual dels tributs sense interessos. Les sol·licituds per acollir-s’hi tindran efectes d’un any per a l’altre.

Nou calendari de facturació de Nostraigua

L'Entitat Pública Empresarial Nostraigua també ha modificat el calendari de facturació del servei d'aigua i clavegueram d'aquest 2020. S'han establert noves dates que modifiquen el càrrec de facturació i fi de pagament en voluntària.

La factura del quart trimestre del 2019, que s'havia d'emetre en data 1 d'abril, s'ha ajornat per tal d'afavorir els usuaris del servei i alleugerir la càrrega econòmica de les famílies. Aquesta s'emetrà en data 1 de juny de 2020 i, per no col·lapsar les facturacions dels períodes posteriors, s'ha establert un nou calendari fins al juliol de 2021.

  

Altres mesures tributàries

També s’han pres altres mesures extraordinàries en matèria tributària i s’ha acordat suspendre qualsevol actuació en l’àmbit de la recaptació executiva mentre es mantingui l’estat d’alarma.

En aquest context, s’ha suspès el cobrament de les quotes dels serveis municipals que s’han hagut de tancar a conseqüència de la crisi sanitària (transport escolar, menjador escolar, llars d’infants, classes esportives, etc.) i s’ha procedit a la devolució de les quotes pagades o les parts proporcionals pel temps que no s’ha pogut gaudir d’aquest servei.

D’altra banda, també s’amplien els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions de qualsevol ingrés de dret públic i el pagament de la quota del mes d’abril dels fraccionaments i ajornaments vigents.

Calendari del contribuent 2020 | Aj. Mont-roig del Camp

"L'amenaça d'organitzacions al Govern si no revoquen llicència de casino a Hard Rock" "Vandellòs celebrarà la Festa de la Germandat de manera virtual"