Mont-roig i la MIDIT cooperaran per diversificar la seva economia

Aquest matí s'ha signat l'acord pel qual Mont-roig i els municipis de la MIDIT (Vandellòs i l'Hospitalet, Tivissa i Pratdip) crearan un equip de treball conjunt

Els municipis que formen part de la Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT)  —Pratdip, Tivissa i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant— i Mont-roig del Camp inicien un procés de «cooperació, planificació i participació per al desenvolupament local i la diversificació econòmica del territori». D'aquesta manera consta al document que han signat avui dimarts 7 de maig Alfons Garcia, president de la MIDIT, i Fran Morancho, alcalde de Mont-roig. Els quatre municipis concentren una població de 20.286 habitants, segons dades de l’Idescat de 2017: Mont-roig del Camp, 11.597 habitants; Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 6.294; Tivissa, 1.677; i Pratdip, 718.

L'acord planteja crear un grup de treball amb tècnics de la MIDIT i de Mont-roig

L'acord implica la creació d'un grup de treball format per tècnics de la MIDIT i de Mont-roig, que actuï de manera «operativa, integral, sostenible i coordinada», amb la missió principal de crear propostes que responguin a una estratègia d'abast territorial. El grup es reunirà cada mes i se centrarà en millorar l'eficiència de les polítiques de desenvolupament local, en la promoció econòmica i en la generació de llocs de treball. Per aconseguir-ho, les entitats signants veuen imprescindicle que se sumi al procés el teixit social i econòmic del territori. Així, s'haurien de coordinar les iniciatives públiques amb les privades, fet que també aconseguiria fomentar la cohesió social i territorial.

Mont-roig, Vandellòs i l'Hospitalet, Tivissa i Pratdip tenen realitats similars

Les dues parts són conscients que tenen una realitat socioeconòmica compartida pels quatre municipis, reptes de futur comuns importants, llaços estrets de veïnatge. A més, ja col·laboren en altres àmbits i creuen convenient reforçar els vincles existents. L'acord també els beneficiarà ja que consideren que una escala d'actuacions de desenvolupament econòmic de nivell supralocal millora l'impacte que tindria si fos només d'àmbit local. A més, expliquen que les polítiques públiques d’ocupació vigents aposten per les estratègies territorials conjuntes, amb un sistema de cooperació entre territoris.

L'alcalde de Mont-roig, Fran Morancho; el president de la MIDIT, Alfons Garcia, i el vicepresident de la MIDIT, Jordi Jardí, durant la signatura de l'acord.
L'alcalde de Mont-roig, Fran Morancho; el president de la MIDIT, Alfons Garcia, i el vicepresident de la MIDIT, Jordi Jardí, durant la signatura de l'acord. | Cedida.

 

Com contempla l'acord, els quatre municipis tenen una sèrie de trets comuns que els converteixen en una realitat socioeconòmica pròpia i diferenciada. Estan situats a la zona I d'influència de les centrals nuclears de Vandellòs, la població activa dels municipis (8.083 persones) té una taxa d'atur del 17,14%, concentrada als majors de 44 anys, la taxa de contractació del darrer any es concentra en un 76% al sector serveis, un 76% de les 692 empreses també són del sector serveis, el sector industrial està perdent pes i la tendència previsiblement s'accelerarà quan la indústria energètica cessi la seva activitat. Per aquests motius, expliquen que cal generar ocupació en altres sectors.

A més a més, els municipis consideren la indústria turística i el sector agroalimentari com a sectors estratègics per al seu desenvolupament. El teixit socioeconòmic vol potenciar aquests sectors, així com el tecnològic als polígons industrials existents i aposten per atraure el talent del territori. El sector privat està sensibilitzat en la diversificació econòmica i el desenvolupament local. I consideren que les vies de comunicació del territori —l’Autovia A7, l’Autopista AP7, el corredor mediterrani, l’aeroport de Reus o el Port de Tarragona— permeten generar grans oportunitats en els sectors econòmics ja potenciats o en els que puguin anar sorgint.

La MIDIT i Mont-roig fa anys que planifiquen l'economia a llarg termini

Els municipis de la MIDIT fa temps que busquen establir un procediment per diversificar la seva economia. Ho estan fent mitjançant un Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local, que s’està implementant des del 2010. El pla busca el progrés del territori coordinant actuacions públiques i privades que generin ocupació en l'àmbit local. I des de Mont-roig, han creat el Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030 i el Pla Estratègic de Turisme, que busquen establir uns processos de reflexió i planificació a llarg termini per tal d'aconseguir una diversificació de l'economia i de definir quines actuacions concretes s'han de realitzar per a aconseguir aquest objectiu.


Comentaris