Pere Granados presenta el nou cartipàs municipal de Salou pel mandat 2019-2023

El govern s'organitza en onze àrees de govern
L’alcalde de Salou signa nou Cartipàs Municipal pel mandat 2019-2023 | cedida

 

Salou ja sap qui conforma el nou govern municipal. L’alcalde Pere Granados ha signat, aquest dimarts 18 de juny, quatre decrets relatius al nou Cartipàs Municipal pel mandat 2019-2023. Amb aquests decrets, el govern municipal de Salou s’organitza en onze àrees de govern; es nomenen els tinents d’alcalde i els membres de la Junta de Govern, i s’aproven les delegacions de funcions als regidors i regidores que conformaran el govern municipal.

 

Granados assegura que «aquesta nova organització del govern i la distribució de funcions s'ha fet valorant les necessitats reals que la maquinària política i administrativa de l'Ajuntament ha d'atendre i sobretot amb vistes a poder gestionar les diverses matèries d'acord amb els objectius polítics marcats, amb prioritat de servir a les persones, per incrementar la seva qualitat de vida, el seu benestar i l'ocupació; sense descuidar que la nostra promoció de la economia i el turisme és fonamental per assolir aquests objectius».

 

Onze àrees de govern

D’aquesta manera, el govern de Salou s’organitza, doncs, en les àrees d’Alcaldia; la de Promoció Turística, Estratègies, Projectes i Dinamització Turística (Patronat de Turisme); la de Serveis Generals; la de Noves Tecnologies; la d’Hisenda i Gestió Econòmica; la de Gestió del Territori; la de Dinamització Econòmica i Ocupació; la de Seguretat i Mobilitat; la de Benestar i Serveis Socials; la de Serveis Educatius, Lleure i Esport; i la de Serveis Culturals i Relacions Ciutadanes.

 

Pel que fa al repartiment de delegacions, Jesús Barragán, que també serà el segon tinent d’alcalde, dirigirà i gestionarà les àrees de Serveis Generals i la d’Hisenda i Gestió Econòmica, així com la Regidoria de Dinamització i Servei d’Ocupació i Dinamització laboral.

 

Per la seva banda, Marc Montagut serà el primer tinent d’alcalde i dirigirà i gestionarà l’àrea de Gestió del Territori. Pedro Madrona, sisè tinent d’alcalde, s’encarregarà de les regidories de Control Executiu de Concessions i Contractes; de projectes Urbans i Platges; i de la Gent Gran.

 

Héctor Maiquez, el quart tinent d’alcalde, assumirà l’àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació i les regidories de Sanitat i Salut Pública, i de Foment de l’Esport. La tercera tinent d’alcalde, Júlia Gómez, dirigirà les àrees de Seguretat Ciutadana i Mobilitat; de Serveis Educatius, Lleure i Esport; i la regidoria de la Dona.

 

Xavier Montalà, cinquè tinent d’alcalde, estarà al capdavant de les àrees de Benestar i Serveis Socials, i de Serveis Culturals i Relacions Ciutadanes. Finalment, la Junta de Govern Local estarà presidida per l’alcalde  formada pels sis regidors.