L’alcalde de Salou signa nou Cartipàs Municipal pel mandat 2019-2023

Pere Granados presenta el nou cartipàs municipal de Salou pel mandat 2019-2023

El govern s'organitza en onze àrees de govern

Salou ja sap qui conforma el nou govern municipal. L’alcalde Pere Granados ha signat, aquest dimarts 18 de juny, quatre decrets relatius al nou Cartipàs Municipal pel mandat 2019-2023. Amb aquests decrets, el govern municipal de Salou s’organitza en onze àrees de govern; es nomenen els tinents d’alcalde i els membres de la Junta de Govern, i s’aproven les delegacions de funcions als regidors i regidores que conformaran el govern municipal.

Granados assegura que «aquesta nova organització del govern i la distribució de funcions s'ha fet valorant les necessitats reals que la maquinària política i administrativa de l'Ajuntament ha d'atendre i sobretot amb vistes a poder gestionar les diverses matèries d'acord amb els objectius polítics marcats, amb prioritat de servir a les persones, per incrementar la seva qualitat de vida, el seu benestar i l'ocupació; sense descuidar que la nostra promoció de la economia i el turisme és fonamental per assolir aquests objectius».

Onze àrees de govern

D’aquesta manera, el govern de Salou s’organitza, doncs, en les àrees d’Alcaldia; la de Promoció Turística, Estratègies, Projectes i Dinamització Turística (Patronat de Turisme); la de Serveis Generals; la de Noves Tecnologies; la d’Hisenda i Gestió Econòmica; la de Gestió del Territori; la de Dinamització Econòmica i Ocupació; la de Seguretat i Mobilitat; la de Benestar i Serveis Socials; la de Serveis Educatius, Lleure i Esport; i la de Serveis Culturals i Relacions Ciutadanes.

Pel que fa al repartiment de delegacions, Jesús Barragán, que també serà el segon tinent d’alcalde, dirigirà i gestionarà les àrees de Serveis Generals i la d’Hisenda i Gestió Econòmica, així com la Regidoria de Dinamització i Servei d’Ocupació i Dinamització laboral.

Per la seva banda, Marc Montagut serà el primer tinent d’alcalde i dirigirà i gestionarà l’àrea de Gestió del Territori. Pedro Madrona, sisè tinent d’alcalde, s’encarregarà de les regidories de Control Executiu de Concessions i Contractes; de projectes Urbans i Platges; i de la Gent Gran.

Héctor Maiquez, el quart tinent d’alcalde, assumirà l’àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació i les regidories de Sanitat i Salut Pública, i de Foment de l’Esport. La tercera tinent d’alcalde, Júlia Gómez, dirigirà les àrees de Seguretat Ciutadana i Mobilitat; de Serveis Educatius, Lleure i Esport; i la regidoria de la Dona.

Xavier Montalà, cinquè tinent d’alcalde, estarà al capdavant de les àrees de Benestar i Serveis Socials, i de Serveis Culturals i Relacions Ciutadanes. Finalment, la Junta de Govern Local estarà presidida per l’alcalde  formada pels sis regidors.


Comentaris