GRUP DE FACEBOOK:

Fes click AQUÍ i uneix-te al nostre Grup Oficial de Facebook! Notícies, enquestes i moltes opinions sobre tot el que passa a les comarques de Tarragona.

Salou col·labora amb la Generalitat en les inspeccions dels establiments comercials

Les visites tenen com a objectiu revisar el compliment de les obligacions derivades de la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya
Imatge d'arxiu d'un dels carrers comercials de Salou | Cedida
 

L'Ajuntament de Salou col·laborarà amb la Generalitat de Catalunya a l'hora de realitzar les inspeccions als comerços del municipi. Inspectors i inspectores de l'Agència Catalana de Consum i de la Direcció General de Comerç realitzaran visites als diversos establiments de Salou, amb l'objectiu de revisar el compliment de les obligacions derivades de la  Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

 

Complir la llei per garantir els drets dels consumidors

El Codi de Consum de Catalunya constitueix el marc normatiu d'obligat compliment per tal de garantir una adequada protecció dels drets de les persones consumidores i unes condicions de la lleialtat i transparència en el mercat. És per això que l'incompliment d'aquest règim legal pot constituir una infracció administrativa en matèria de consum a la qual resulti d’aplicació el règim sancionador establert en aquesta mateixa llei.

 

Algunes de les principals obligacions dels establiments de venda de béns són:

  • Les mercaderies i productes han d'exhibir el preu de venda, tant a l'aparador com a l’interior dels establiments. El preu ha d’indicar l’import total que ha de satisfer la persona consumidora. En els productes a doll o en els productes envasats mesurables s’ha d’indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metre, etc.).
  • Els comerciants han de lliurar una factura, tiquet de caixa o un justificant de la transacció realitzada. En el tiquet s’ha d’indicar l’import total i s’han de desglossar els diversos conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissions, les despeses addicionals transferibles en la persona consumidora i altres conceptes similars.

  • Els venedors han de respondre de la conformitat dels productes durant 2 anys a partir de la data del lliurament.

  • Tots els establiments de venda de béns han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuaris.

  • Les persones consumidores tenen dret a rebre en català les invitacions a comprar, la documentació contractual com ara els contractes d’adhesió, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents comercials.

  • Es prohibeix el lliurament gratuït als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda de béns o productes.

 

Segons apunta el regidor de Dinamització Econòmica, Héctor Máiquez, «des de l’Ajuntament, la nostra missió és vetllar perquè el sector econòmic i comercial de Salou gaudeixi de bona salut, tot satisfent les seves demandes en matèria de control. Per aquest motiu, treballarem per donar-li suport, i també a la Generalitat, en totes aquelles qüestions que estiguin al nostre abast per tal que es compleixin les normes i assolim un teixit comercial de qualitat que transmeti confiança, tant als residents com als visitants». Actualment, Salou disposa de 1.234 establiments comercials registrats.