Els veïns asseguren que se'ls ha triplicat la factura de l'aigua.

El problema amb l'aigua al Vendrell

Fa pocs dies, diversos veïns de Coma-ruga van denunciar a aquest diari l’increment que havien patit els últims mesos en diverses factures de l’aigua, que en alguns casos s’havien arribat a triplicar. Els veïns lamentaven la manca de resposta que estaven tenint per resoldre el problema, tant des de l’Ajuntament com des d’Aqualia, i avançaven que la situació seria insostenible si persistia en el temps.

Després de publicar-se aquest article altres ciutadans del municipi, no només de la zona de les platges, han comunicat al diari haver patit situacions similars, reiterant la manca de solucions per resoldre la incidència. El problema està relacionat amb les lectures del comptador i els diferents trams que es marquen segons el consum d’aigua. Aigües del Vendrell fa lectures del comptador cada dos mesos, un canvi que es va introduir fa un parell d’anys, ja que abans es feien cada tres mesos.

Durant el confinament estricte de la passada primavera, l’empresa no va fer lectures presencials els mesos de març i abril, sinó que aquestes van ser estimades, agafant com a base la de l’any anterior. Amb la gent tancada tot el dia a casa, el consum d’aigua a les llars va créixer sensiblement (a diferència del que va passar en empreses o el sector de la restauració). Per aquest motiu, la lectura estimada no reflectia el consum real d’aquells dos mesos.

Si durant aquell període s’haguessin fet les lectures presencials, la factura hauria crescut una mica respecte a la de l’any anterior, però no prou per canviar de tram, perquè el consum que es fa a les llars tampoc és tan elevat. El problema és que, fent la lectura estimada, el consum que no es va reflectir en aquell moment es va acabar sumant a la següent lectura (ja de nou presencial), i en aquest cas sí que va acabar provocant, en molts casos, un salt de tram que va disparar la següent factura. En alguns casos, aquesta es va arribar a multiplicar per quatre o per cinc.

Aquest no va ser un problema exclusiu del Vendrell, sinó que va passar en molts municipis per una disfunció generada per la situació excepcional dels mesos de confinament estricte. Des del consistori asseguren que totes les reclamacions en aquest sentit s’han resolt. El problema que hi ha al municipi és que la situació s’ha anat repetint durant l’estiu i la tardor. Diversos veïns es troben amb aquestes pujades injustificades de la factura sense motiu aparent, i aquest cop sense confinament que pugui servir d’excusa.

El més frustrant per ells és que la resposta que reben de l’empresa és que si el comptador marca això, és perquè hi ha hagut aquest consum, i no s’hi pot fer res. Però a vegades, els veïns denuncien que aquests increments vénen precedits d’una factura on hi ha hagut un consum més baix, amb el qual tot el que no s’ha comptat en la lectura anterior es carrega en la posterior i es produeix el salt de tram que en dispara el cost.

En alguns casos, això es podria donar per un error humà en la lectura del comptador. En altres zones, com algunes de les platges, els comptadors són telemàtics, amb el qual potser s’hauria de revisar que totes les lectures es fan quan toca i no uns dies abans, ja que amb aquest simple fet ja es produeix la disfunció a la següent lectura. En tot cas, cal que es doni una resposta als ciutadans i no deixar-los desemparats, ja que tot plegat contribueix a minar la confiança en les institucions en un any on l’economia de les famílies no està, precisament, per tirar coets.


Comentaris