El semàfor de l'11 d'octubre de 2019

El semàfor de TarragonaDigital
Joan Sabaté
Subdelegat del Govern de l'Estat a Tarragona

El Síndic de Greugues de Catalunya està ultimant l'informe sobre les mancances dels plans d'emergència nuclear (PENTA) i ja ha alertat de problemes d'evacuació i mancances tecnològiques a la zona d'influència de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellós. L'actualització del PENTA per ajustar-se a les necessitats actuals és un dels temes urgents que hi ha sobre la taula per resoldre.

 
Glòria Carol
Vocal del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona

Les infermeres i infermers de Tarragona han tornat a reclamar més professionals en els centres sanitaris de la nostra area metropolitana. La mitjana d'infermers per cada miler d'habitants a casa nostra és de 6 quan a alguns països d'Europa s'arriba a nou. L'envelliment de la població fa que aquest perfil professional dins l'àmbit sanitari sigui un dels més necessaris i demandats a mitjà i llarg termini.

 
Francesc Xavier Salat
Regidor de Sostenibilitat de Valls (JuntsxCat)

Els ajuntaments estan avançant en matèria de recollida selectiva de les deixalles. Valls preveu la rebaixa d'impostos als ciutadans que facin correctament la recollida selectiva en tres nivells: Fer les quatre fraccions, utilitzar habitualment la deixalleria municipal i elaboració d'autocompostatge amb els residus orgànics. La reducció pot ser d'entre el 10% i el 40% de la taxa d'escombraries.