Pla mitjà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la compareixença després de la reunió amb els presidents de les comunitats

El BOE confirma la pròrroga fins a setembre dels ERTO i de la prestació extraordinària d'autònoms

S'ha publicat aquest dissabte al matí

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat aquest dissabte el reial decret llei aprovat en el Consell de Ministres que prorroga fins al 30 de setembre els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) associats a la Covid-19 i la prestació extraordinària per a autònoms l'activitat dels quals s'hagi vist minvada amb la crisi.

Totes dues pròrrogues són fruit de les negociacions que ha mantingut el Govern, en el primer cas, amb CCOO, UGT, CEOE i Cepyme i, en el segon, amb ATA, UPTA i Uatae.

En el Reial decret llei destaquen dues mesures amb relació als ERTO: el manteniment de força major total per a les empreses que encara no han tornat a l'activitat i la possibilitat que les empreses que es vegin obligades a tancar de nou per culpa d'un rebrot del coronavirus puguin acollir-se a aquests procediments.

ERTO de força major i causes objectives

Als ERTO de força major total vigents actualment se'ls aplicarà una exempció en les cotitzacions empresarials del 70% al juliol, del 60% a l'agost i del 35% al setembre en el cas d'empreses amb menys de 50 treballadors. Per a les empreses amb més de 50 empleats, l'exoneració de quotes serà del 50% al juliol, del 40% a l'agost i del 25% al setembre. Aquests percentatges són menors que els establerts fins al 30 de juny, que eren del 100% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les de més de 50, però a canvi aquesta figura no desapareix amb l'arribada del 30 de juny.

En el cas d'empreses que actualment estan actives però que es vegin obligades a tancar a conseqüència d'un rebrot del virus, es permetrà que puguin acollir-se a un ERTO de força major total, que comptaria amb una exoneració de quotes per a les empreses del 80% si la seva plantilla és inferior a 50 treballadors i del 60% si té més de 50 treballadors.

Per als ERTO de força major parcial i els de causes objectives (tècniques, organitzatives, econòmiques i de producció), les exoneracions a les empreses serien les mateixes: per a les empreses de menys de 50 treballadors aconseguirien el 60% per als treballadors que tornessin a l'activitat i el 35% per als que seguissin amb un ERTO, mentre que per a les de més de 50 treballadors serien del 40% per a cada treballador que es reincorporés al seu lloc i del 25% per a aquell que seguís amb ERTO.

Els ERTO de causes objectives passarien així a tenir exempcions de quotes, abans només aplicables als ERTO de força major. L'objectiu és facilitar la transició dels segons als primers ara que ja ha finalitzat l'estat d'alarma. Així, les empreses i entitats afectades per ERTO de força major hauran de procedir a reincorporar als treballadors, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.

Les prestacions per desocupació associades als ERTO (que es concedeixen sense necessitat de complir el període de carència i que impliquen 'comptador a zero') es mantindran fins al 30 de setembre, excepte les dels fixos discontinus, que es prolongaran fins al 31 de desembre.


Comentaris