Més de 1.200 persones participen en les activitats proposades per Aigües de Reus

L'educació ambiental i la cultura de l'aigua són els elements protagonistes de les activitats
Alumnes durant una visita a l'Espai Aigua | TarragonaDigital

 

El passat 2018, Aigües de Reus va dur a terme un conjunt d'activitats i sortides, en col·laboració amb la regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística. Més de 1.200 persones van participar en aquesta iniciativa, sent la visita a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Reus (EDAR) la que va tenir un major impacte. La majoria dels assistents van ser estudiants de Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i una minoria eren de centres universitaris, centres cívics i Centres d'Assistència Primària de la ciutat.

 

 

La finalitat d'aquestes activitats és fer consciència del valor de l'aigua i de l'escassetat vigent d'aquesta, així com de la consegüent importància de fer-ne un bon ús. Per tal de dur-ho a terme, se li explica a tots els assistents la manera en què la ciutat gestiona l'aigua, de quina manera ho fa i quines són les infraestructures principals que utilitza. Així, se li facilita als assistents l'enteniment del procés pel qual passa l'aigua fins a arribar a cadascuna de les seves llars i es reitera la importància de no malgastar aquest recurs.

 

Les activitats compten amb tres visites

La principal i més sol·licitada és la visita a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR), que va comptar amb 670 persones. Amb una durada d'aproximadament una hora i mitja, aquesta visita mostra el procés i instal·lacions per les quals passa l'aigua residual abans de ser retornada al seu medi natural, per tal que l'impacte sigui el menys nociu possible. Aquesta activitat es dirigeix a alumnes de Cicle Superior de Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

 

Més de 1.200 persones participen en les activitats proposades per Aigües de Reus | Miguel Cabrerizo

 

Una altra de les visites proposades en les diferents activitats és la realitzada a l'ETAP, potabilitzadora d'aigües. En aquesta es tracta un procés anterior a la visita a l'EDAR, ja que es mostra la potabilització de l'aigua perquè sigui apta pel consum quan arriba a les llars. Aquest procés compta amb la procedència, captació, emmagatzematge i consum. En aquest cas, varen ser 446 les persones que hi van participar.

 

La tercera de les visites és a l'Espai Aigua, que consta d'una exposició audiovisual guiada sobre la importància de l'aigua com a recurs. Aquesta, per aquells que desitgin complementar-la, s'acompanya d'un exercici d'interpretació d'una factura d'aigua que exemplifica el consum humà a les llars dels reusencs i reusenques. Dirigida a alumnes de Cicle Superior de Primària i d'Educació Secundària Obligatòria, va rebre 125 visites.

 

L'educació ambiental i la promoció de la cultura de l'aigua

És important que els joves prenguin consciència de la importància d'un recurs que, actualment, escasseja. Educar als alumnes de les escoles amb uns paràmetres ambientals i culturals adients resulta enriquidor en els seus costums diaris. Aquest és el principal objectiu d'Aigües de Reus, en el qual ha treballat per poder dur a terme les activitats de manera exitosa. Facilitant als joves l'enteniment del procés de l'aigua i dels diferents tractaments als quals és sotmesa, l'enteniment, conscienciació i educació aporten uns resultats òptims.