Imatge del carrer Camí de Valls de Reus

Adjudiquen la segona fase d'obres del Camí de Valls de Reus

Tindrà impacte sobre les voreres i els aparcaments | S'han d'executar en quatre mesos

La segona fase d'obres al Camí de Valls de Reus es durà a terme els pròxims mesos. L'Ajuntament n'ha adjudicat el contracte, per 240.766,03 euros, a l'empresa Agrovial, que s'encarregarà de donar una nova fesomia al carrer. Des del moment en el qual es formalitzi el contracte, la licitació estableix que les obres s'executin en quatre mesos.

Es tracta dels treballs d'urbanització que s'han de fer entre els carrers de Sant Llibori i de l'Albiol. La primera fase va afectar el Camí de Valls des de la Riera de Miró fins al carrer de Sant Llibori. Ara s'actuarà sobre aquest següent tram, també per millorar la circulació de vianants.

S'ampliaran les voreres del tram central del Camí de Valls

Així doncs, s'ampliaran les voreres, que l'Ajuntament admet que actualment són molt estretes. De fet, es donarà continuïtat a les obres fetes al primer tram en aquest segon. El recorregut entre els carrers de Sant Llibori i de l'Albiol és el que compta amb les voreres més estretes.

Des del carrer de l'Albiol fins a l'avinguda de Marià Fortuny ja hi ha voreres més amples, a més de dos carrils de circulació. Per poder incrementar aquest espai per als vianants s'eliminarà la franja d'aparcament en superfície que hi ha ara. Es deixarà un sol carril de circulació, de tres metres d'amplada, però no seran els únics canvis que es duran a terme en aquest tram de carrer.

A la part més ampla, al final d'aquest tram, entre els carrers de Sant Magí i de l'Albiol, el projecte de l'obra deixa espai suficient per plantar-hi una filera d'arbres a la part sud. L'obra també haurà d'incloure l'eliminació dels encreuaments aeris i cadiretes de la xarxa de subministrament elèctric.

Tot plegat, a més, mantenint l'accessibilitat de veïns i comerços «en les millors condicions possibles» segons detalla la documentació del projecte. Tot plegat suposarà tasques de demolicions i arrencaments, moviments de terres, pavimentació, jardineria i reg a un espai total de 2.093 metres quadrats.


Comentaris