Aigües de Reus concedeix més de 2.200 ajuts socials amb tarifes socials i bonificacions

El passat 2018 es va sumar un total de 2.260 ajuts socials destinats a famílies de Reus en situacions de dificultat i incapacitat de pagament la factura de l'aigua
Taller de consum responsable d'aigua a la ciutat de Reus | Cedida

El passat 2018 es van concedir un total de 81.466 euros en ajudes socials destinades al pagament de les factures de l'aigua. Aquesta xifra es tradueix en un total de 2.260 ajuts socials per tal de lluitar contra la pobresa energètica, ajudant així als reusencs i reusenques que es troben en una situació de dificultat o incapacitat de pagament.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, destaca que, prèviament al seu llançament, s'estudia la necessitat de la ciutadania i la urgència d'instaurar aquest tipus d'ajudes. Aquest pas es du a terme en cooperació amb els Serveis Socials de l'Ajuntament.

Tarifa social per a persones en risc de pobresa energètica

Es van concedir 435 ajuts socials corresponents a aquest tipus de tarifa el passat 2018. Es van dirigir a famílies amb dificultats en el pagament de les factures de l'aigua a causa de la situació de risc de pobresa energètica en la qual es trobaven. Per diverses causes socials, cada any augmenta més el nombre de ciutadans inclosos en aquest grup social.

Els ciutadans que reben una pensió mínima per jubilació, viduïtat o per incapacitat permanent; els que formen part d'una unitat familiar en la qual tots els seus membres es troben en situació d'atur; els perceptors de fons com el de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids o del Fons d'Assistència Social; o els ciutadans que reben una renda mínima d'inserció són alguns dels perfils ciutadans que han gaudit de la tarifa social.

El servei de bonificacions ja es va posar en marxa el 2013

Aquesta altra ajuda social va dirigida a les persones que tenen problemes puntuals de pagament, de manera que les solucions oferides per les Aigües de Reus i pels Serveis Socials de l'Ajuntament són els ajornaments, fraccionaments de pagament o bonificació completa del deute acumulat. Així doncs, després d'estudiar la situació econòmica de cadascuna de les famílies, es decideix quines d'elles obtindran les bonificacions que els permeti fer front a la factura de l'aigua, sense necessitat d'acreditar la seva situació personal o familiar.

Aigües de Reus | Tarragonadigital.com

 

Aigües de Reus també ofereix ajudes socials per a les famílies nombroses

Aquest perfil de família presenta un consum més elevat d'aigua, pel que augmenta la seva vulnerabilitat a la pobresa energètica. Les ajudes socials oferides a aquestes famílies suposen ampliacions en els blocs de consum i descomptes diversos, entre d'altres. A més de les famílies integrades per un o dos progenitors que tinguin tres o més fills, també s'inclouen en aquest bloc les famílies monoparentals en les només hi ha un progenitor vidu i dos o més fills, o bé les que compten amb un únic progenitor amb dos fills i un d'aquests té una discapacitat igual o superior al 33%.

També et pot interessar:

"ATENCIÓ: La misteriosa campanya que ha presentat l'Ajuntament de Reus" "S'aprova la subvenció per les obres d'ampliació del Centre de Lectura de Reus"