Imatge de la façana de l'Ajuntament de Reus

L'Ajuntament de Reus augmenta en 80.000 euros el pressupost dels ajuts de pobresa energètica

La convocatòria d'aquest any, que es publicarà al llarg de la setmana, porta amb si unes quantes novetats

L'Ajuntament de Reus publicarà aquesta setmana la convocatòria  de les subvencions destinades a atendre les despeses de subministraments d'electricitat i de gas. Un any més, amb novetats aquesta vegada, el consistori mou fitxa per a contribuir a evitar la pobresa energètica  que moltes famílies en situació de necessitat socioeconòmica pateixen. L'any passat es van resoldre favorablement gairebé 500 de les 942 sol·licituds rebudes.

El pressupost de la nova convocatòria dobla el de l'any passat

La convocatòria d'aquest 2020 s'ha adaptat per fer front a la situació d'emergència social  generada per la pandèmia de la Covid-19. És per això, sobretot, que la subvenció compta amb més pressupost, que s'ha ampliat amb una partida afegida de 77.000 euros  més que l'any passat. Però a banda, s'ha ampliat el període de consum d'energia de gas i electricitat subvencionable per així poder incloure els mesos de confinament, i a més, tal com s'ha fet amb altres ajuts, la sol·licitud es pot tramitar amb un procediment abreujat  en el cas d'haver-se sol·licitat l'any passat i viure una situació idèntica.

La partida econòmica prevista en la convocatòria és de  150.000 euros, ampliable a un màxim de 200.000 segons necessitats i disponibilitat pressupostària. Es tracta, doncs, de 77.000 euros més que l'any passat, la qual cosa dobla  el pressupost de l'any passat. En concret, el pressupost per a l'any 2020 és un import de 85.000 euros ampliable fins a 115.000 euros i el de l'any 2021, de 65.000 euros, ampliable fins a 85.000 euros. La convocatòria  és plurianual, ja que es preveu que sigui difícil resoldre la totalitat de les sol·licituds rebudes durant l'any 2020.

L'augment respon a la realitat viscuda durant el confinament

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, explica els motius d'alguns canvis  que s'han fet en la convocatòria d'enguany. «Durant el confinament estricte sobretot i després també, les famílies han passat molt més temps  del que era habitual a casa i fent activitats que requereixen energia, com cuinar, per exemple». Aquest canvi obligat d'hàbits en el consum energètic suposa un evident augment en les despeses, «per la qual cosa hem augmentat el pressupost  dels ajuts i els mesos subvencionables», ha dit Vilella.

Montserrat Vilella a la sala de premsa de l'Ajuntament de Reus
Montserrat Vilella ha explicat els motius de l'ampliació del pressupost i els mesos subvencionables | TarragonaDigital

Més novetats respecte a les sol·licituds, els terminis i els mesos subvencionables

Enguany, per primer cop, de la mateixa manera que s'ha fet amb els ajuts al menjador escolar, s'ha establert la sol·licitud abreujada,  oberta per a les persones que ho van sol·licitar l'any passat i que es trobin en la mateixa situació econòmica i familiar que l'any anterior. Tant si la seva resolució va ser concedida com denegada, totes aquestes famílies rebran un missatge per correu electrònic o telèfon mòbil de la Regidoria de Benestar Social, en què se'ls explicarà com poden presentar la sol·licitud abreujada via telemàtica o per signatura remota.

També per primer cop, s'han establert dosterminis  de presentació de sol·licitud. Així, si se segueix el procediment mitjançant signatura remota i telemàtica, la data d'inici de presentació de les sol·licituds és l'endemà de la publicació de la present convocatòria fins al 31 d'octubre de 2020, tots dos dies inclosos. En canvi, si s'opta per la presentació presencial, mitjançant cita, la data d'inici de presentació de les sol·licituds és des del dia  1 de setembre fins al 31 d'octubre de 2020. Una altra novetat fa referència a la quantitat de mesos que l'ajut subvenciona. Si els anys anteriors n'eren quatre, del desembre al març, enguany en són sis, ja que s'ha allargat l'abast de la subvenció fins al mes de maig. 

Els imports  per a unitats familiars d'un sol membre seran de  270 euros, amb un màxim de 45 euros per cada mes subvencionable justificat. Per a les que tinguin dos i tres membres, seran  315 euros, i per a les de quatre  o més membres, de 360  amb un màxim de seixanta euros per cada mes subvencionable justificat. Per a la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria s'aplicarà el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya de l'any 2019, que és de 7.967,73 euros anuals.