L’Ajuntament de Reus vol incrementar l’índex de recollida selectiva amb el nou contracte de la brossa

La capital del Baix Camp té un índex de reciclatge d’un 29%, una xifra inferior a la mitjana de la demarcació | Es faran campanyes de sensibilització a peu de carrer, una prova pilot del sistema porta a porta i s’habilitaran contenidors amb identificació d’usuari
Un operari fent recollida de residus de fracció orgànica | Cedida

L’Ajuntament de Reus ha tret a concurs públic l’adjudicació del nou contracte de recollida de residus i neteja viària amb l’objectiu, tal com indica el consistori, de «millorar les prestacions actuals amb un servei més eficient i flexible, més proper a la ciutadania, i adaptat a les característiques de cada barri de la ciutat». El pressupost de licitació és de 13.227,174,40 euros anuals (IVA inclòs) i la durada del contracte serà de 10 anys. Un dels objectius d’aquest nou contracte, segons l’Ajuntament, és «incrementar l’índex de recollida selectiva, simplificant models i sistemes de recollida, i adaptant-los a les realitats urbanístiques i socioeconòmiques».

NOVETAT: Sigues el primer en conèixer les notícies i els successos de Reus gratis al mòbil. Fes clic aquí!

Cal recordar que actualment la capital del Baix Camp compta amb un índex de reciclatge d’un 29%, una xifra inferior a la mitjana del Camp de Tarragona que se situa en un 38%. En aquest sentit, l’Agència de Residus de Catalunya ja va fer un toc d’atenció la setmana passada en la presentació de l’informe de dades estadístiques de residus municipals al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. De fet, es va recordar que a partir del 2020 aquelles ciutats que incompleixin amb la normativa europea i no superin el 50% de residus reciclats s’exposaran a multes econòmiques.

Accions per millorar la recollida selectiva

D’entre les mesures que es volen implementar hi ha la renovació total del parc de contenidors de càrrega lateral. A més, es proposaran alternatives per zones amb dificultats per col·locar contenidors així com d’un sistema de recollida porta a porta, com a prova pilot. També es farà una prova amb contenidors i identificació d’usuari (amb targeta o mòbil).

Per una altra banda, s’augmentarà el nombre de contenidors de recollida selectiva, es reduirà els de resta i alguns com els de fracció de vidre tindran sensors de capacitat. Una de les altres accions implica habilitar un servei de pre-recollida per evitar impediments en el moment de la recollida i assolir una major separació de fraccions selectives.

Per acabar, es faran campanyes de sensibilització i educadors a peu de carrer per fomentar la implicació de la ciutadania en la recollida selectiva. 

El servei intensiu de neteja a reus durarà més d'un mes | Laia Riba

El contracte es divideix en quatre lots

La nova contracta es divideix en quatre lots: serveis de neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus, gestió i manteniment de les deixalleries, gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos i integració tecnològica. El pressupost de licitació serà de 13.227.174,40 euros anuals (IVA inclòs) i la durada del contracte serà de 10 anys. 

  

Pel que fa als treballadors, el consistori assenyala que «l’’adjudicació del contracte contempla la subrogació del personal de l’adjudicatari que actualment presta el servei, d’acord amb el conveni col·lectiu del sector». A més, indica que «quan s’hagi d’incorporar nou personal es donarà preferència a persones amb minusvalidesa, la igualtat de gènere i persones amb major dificultat per accedir al mercat de treball». 

Sobre la sostenibilitat i responsabilitat social corporativa, s’incorporaran mesures de sostenibilitat dels serveis per controlar i minimitzar la contaminació ambiental i s’avaluarà cada any el compliment de les variables ambientals i els requisits de sostenibilitat. També es preveuen penalitzacions econòmiques directes i progressives en funció del nombre de deficiències detectades.

El pressupost de licitació del nou contracte és de 13.227.174,40 euros IVA inclòs | Cedida

Els serveis de neteja del nou contacte

Tal com assenyala l’Ajuntament de Reus, es milloraran els serveis de neteja amb un «nou dimensionament, nous tractaments i elements tecnològics que potenciaran el servei, la qualitat i el control». Els serveis de neteja viària es divideixen en quatre grups de tractament: neteja bàsica, neteja complementària, plans especial de neteja i neteja imprevista. 

D’entre les millores que hi haurà cal destacar: la reducció de la longitud dels recorreguts per adaptar-los al rendiment òptim, l’increment del nombre de recorreguts, l’augment de la mecanització mitjançant l’escombrada mecànica de voreres, el repàs de papereres i contenidors de tarda, la major eficiència dels tractaments amb aigua incrementant els serveis de neteja de taques i grafiti i, per acabar, la geolocalització de tots els serveis amb sensors d’activitat.

"🎄 Reus es prepara pel Nadal i anuncia un arbre de mínim 10 metres al Mercadal!" "REUS: La fora ventada deixa més de 5.000 famílies sense llum!"