Imatge de la nau municipal del carrer de Castellvell de Reus que acollirà el Centre Cívic Gregal

L'Ajuntament de Reus recull l'opinió de més de 300 persones per dissenyar el futur Centre Cívic Gregal

S'han dut a terme enquestes, trobades i una audiència pública

La regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals de l'Ajuntament de Reus ha tancat les fases de recollida de propostes del procés participatiu per al disseny del futur Centre Cívic Gregal. El consistori ha recollit l'opinió de més de 300 persones al llarg de les diferents fases de proximitat, audiència pública i l'enquesta als ciutadans. Els resultats obtinguts es tindran en compte a l'hora de definir el projecte d'usos i el projecte arquitectònic del futur equipament.

Pel que fa a l'enquesta ciutadana, la van respondre un total de 296 persones, i tenia com a objectiu destacar quines són les necessitats de la ciutadania amb relació al nou centre cívic. Respecte els resultats que s'han obtingut, els enquestats consideren que les principals característiques que hauria de tenir són la formació (50%), gaudir d'activitats culturals (38%) i disposar d'un espai, ja sigui de dinamització del barri (31%) o de proximitat i participació (26%). 

Respecte quines necessitats hauria de donar resposta l'equipament, algunes de les respostes més esmentades han estat: espai per entitats (sales de reunions, serveis de traster, bústia...); espai per relació (joves, gent gran, intergeneracional...); zona d’estudis; espai de foment d’activitats per diferents col·lectius (joves, gent gran, infants,...); formació (ocupacional, salut...); i assessorament municipal.

Finalment, pel que fa a quines accions es poden promoure per crear vincles a l'entorn del centre cívic, algunes de les accions més esmentades són: ser un canal d’informació del que es fa a la zona, trobades veïnals, tallers, xerrades o activitats; ser un espai de proximitat i escolta a la ciutadana; suport i col·laboració amb les entitats de la zona; organització de sortides, i fomentar les festes del barri.

Es van dur a terme 10 trobades amb diferents agents clau

Des de la regidoria també es van fer 10 trobades amb agents clau del territori per detectar necessitats i acostar el projecte a les persones, entitats i col·lectius de l'àrea d'influència, per tal d'explicar-los el projecte de manera propera, generar diàleg i reflexions.

D'aquestes trobades es van recollir diverses propostes, la majoria de les quals estan relacionades amb establir dinàmiques col·laboratives amb els agents de l'àrea d'influència i dinamitzar i crear xarxa al territori. Les principals propostes van ser les relacions de col·laboració tant amb les escoles, entitats, col·lectiu o teixit comercial; que les obres afectin el menys possible a la mobilitat; peticions amb relació a les obres de la via pública; activitats que es poden realitzar als centres cívics; element dinamitzador del territori i creador de sinergies; modular els usos de les sales per tal que en una sala es puguin compaginar diferents activitats; visites escolars als centres cívics; realització de dinàmiques comunitàries; i punt de trobada.

A més, el procés participatiu ha comptat també amb una audiència pública oberta al conjunt de la ciutadania, d'acord amb la doble vocació dels centres cívics municipals: ser equipaments de referència de barri per als veïns d'una zona determinada, i ser equipaments de ciutat, amb una certa especialització de serveis a l'abast del conjunt de la ciutadania.

L'Ajuntament valorarà les propostes

A partir d'ara, doncs, l'Ajuntament de Reus valorarà les aportacions de la ciutadania en el procés participatiu, que continua obert amb contactes amb altres sectors de població com escoles o grups de joves. La regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals també donarà continuïtat al procés amb l'avaluació de les diferents fases del procés participatiu.