L'Ajuntament de Reus restaura catorze documents d'entre els segles XII i XVIII

El cost total de la restauració, que es preveu acabada a finals de gener del 2020, s'estima en 6.000 euros
En el conjunt, hi ha documents que daten de finals del segle XII, com les dues cartes de població. | Ajuntament de Reus

 

L'Ajuntament de Reus ha iniciat els treballs de restauració de catorze pergamins que daten d'entre els segles XII i XVIII i d'un llibre de l'escrivania comuna del 1297, que formen part del fons municipal de Reus. Amb aquesta actuació, l'Arxiu de Reus dóna continuïtat al projecte de restauració dels seus documents, ja sigui a través d'actuacions puntuals realitzades al mateix arxiu i amb els propis recursos, o en col·laboració amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Documents que daten de fa gairebé 900 anys

El conjunt que es restaurarà inclou documents de gran importància patrimonial per la ciutat. D’entre els pergamins, destaquen les dues cartes de població: la de 1183, concedida pels castlans de Reus, Bernat de Bell-lloc i Agnès; i la de 1186, concedida pel Cambrer Joan de Santboi a favor dels pobladors de Reus. Les cartes de població són privilegis que atorgava un senyor a grups de població per repoblar zones despoblades o poc habitades amb interès econòmic o estratègic durant la Conquesta contra els musulmans.

 

L'Arxiu de Reus continua restaurant molts dels seus documents. | Cedida

 

També es restaurarà el document de privilegi del rei Jaume II, concedit el 1310, i el privilegi de Fira atorgat pel rei Pere el Cerimoniós el 1343, entre d’altres. Així mateix, el manual de l’Escrivania Comuna, datat de 1297, és un dels primers que es conserven de la llarga i rica sèrie documental que s’inicia al segle XIII a la ciutat de Reus.

 

El cost total, poc més de sis mil euros

La restauració l'està duent a terme el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya mitjançant una subvenció de 2.444 euros del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que s'emmarca en el programa Subvencions per a la conservació de béns culturals mobles i d'elements arqueològics i artístics del patrimoni immoble. El cost total de la restauració, que es preveu acabada a finals de gener del 2020, s'estima en 6.110 euros.

 

Els documents ja s'estan restaurant al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. | Ajuntament de Reus

 

El conjunt documental presenta alteracions com estrips, forats, deformacions i pèrdues de suport. És per això que l'actuació de restauració seguirà criteris de mínima intervenció, màxima llegibilitat i reversibilitat dels materials emprats. En aquest sentit, les accions que es faran amb els materials aniran des d'un reportatge fotogràfic per deixar testimoni de l'estat inicial dels documents i els estudis previs (mesura del gruix del pergamí i el paper, del pH i la conductivitat, entre altres), passant per la neteja mecànica, el desmuntatge del manual de l'Escrivania Comuna, la laminació i l'aplanat, fins al sistema de presentació i protecció en darrer terme.