Imatge d'una persona treballant amb l'ordinador

L'Ajuntament de Reus prorroga el termini de sol·licitud d'ajudes per impulsar l’autonomia digital

Es preveu beneficiar a 500 persones de 200 unitats de convivència | El certificat Idcatmobil serà necessari per tramitar l'ajuda

Reusprorroga el termini per sol·licitar un equip informàtic  per part de la ciutadania, per impulsar l'autonomia digital. El nou termini s'allargarà fins al 22 de gener, en una ajuda convocada per la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, en el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social i del Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2023.

Segons les previsions inicials, aquesta primera convocatòria arribarà a  200 unitats  de convivència, que suposarà unes  500 persones  beneficiades de l'ajuda. Aquesta va dirigida a les unitats familiars o de convivència amb una situació  socioeconòmica vulnerable, per als qui es lliurarà connexió a  Internet i equipament informàtic reutilitzat.

Connexió a Internet durant sis mesos

Dins la convocatòria d'ajudes, s'inclouen diferents  beneficis. Primerament, es proveïrà d'una connexió  mòbil a Internet, durant un període de sis mesos a través del servei de telefonia contractat per l'ajuntament, i el límit de velocitat màxim serà de 10gb. El consistori proporcionarà també tots els elements informàtics necessàris per connectar-se a Internet.

Per altra banda, també s'inclou una cessió de material informàtic reutilitzat amb programari lliure. Aques equipament pocedeix de la sessió de diferents empreses, entitats o de la mateixa ciutadania, segons ha especificat l'Ajuntament de Reus.

Les condicions per obtenir l'ajuda

Aquestes ajudes, però, incorporaran una sèrie de  condicions, uns  criteris  econòmics que valoraran la situació de cada unitat de convivència. Es valorarà, per exemple, el nivell d'estudis  dels membres de la unitat; així com la presència de persones de més de 65 anys, famílies monoparentals  i altres condicionants.

Així mateix, per poder optar a l'ajut caldrà complir una sèrie de condicions, com assistir a dos cursos 'd'alfabetització digital' que seran impartits per l'Institut Municipal de Formació i Empresa 'Mas Carandell', a no ser que s'acrediti una certificació ACTIC.

També serà d'obligat compliment disposar d'un  certificat d'Idcatmobil, per tal de facilitar la relació del beneficiari amb l'administració pública. En els casos en què la persona sol·licitant es trobi en situació de desocupació, serà obligatori avaluar-se per al certificat ACTIC nivell bàsic, si no es pot acreditar cap d'equivalent.

Per últim, també serà necessari  inscriure's i participar, durant la durada de la subvenció i després de realitzar els cursos, en la comunitat d’autonomia digital dinamitzada pel voluntariat TIC per resoldre dubtes entre les persones i continuar amb el procés d’aprenentatge digital una vegada realitzades les formacions en alfabetització digital.