Reus convoca les subvencions per a les entitats que fomenten la solidaritat i la cooperació

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'agost

L'Ajuntament de Reus convoca les subvencions d'aquest any 2020 per a les entitats que fomentin la solidaritat i la cooperació al desenvolupament a la ciutat. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals i que tindrà una dotació econòmica de 22.900 euros. El termini per presentar les sol·licituds està obert des d'avui dimarts, 21 de juliol, i fins al 31 d’agost; i els tràmits s'hauran de realitzar a través de la pàgina web de la seu electrònica.

Dinamitzar la cooperació

La regidoria ha convocat aquestes ajudes amb diverses finalitats. Primerament, promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d’entitats que realitzin actuacions relatives a projectes de cooperació al desenvolupament i la sensibilització. Aquestes entitats, segons ha detallat el consistori, desenvolupen un treball d'interès públic en el marc de la cooperació, al desenvolupament i solidaritat internacional, i per això cal donar-li «suport explícit».

Per altra banda, també es pretén promoure el desenvolupament humà sostenible, intentant lluitar contra aspectes com la pobresa i les desigualtats. Es tracta de les línies generals dels serveis de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Reus i del Consell Municipal d’aquest àmbit.

Des del consistori també s'ha avançat que per a l'entrega d'aquestes subvencions s'aplicaran els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Els requisits per a la subvenció

Obrint la convocatòria d'aquestes subvencions, l'Ajuntament de Reus també ha detallat els requisits que hauran de complir les persones jurídiques sense ànim de lucre que presentin projectes i desenvolupin activitats en l’àmbit de la solidaritat i cooperació. 

Un requisit bàsic és el d'estar constituït com a entitat i constar en el Registre Municipal d’Entitats amb data anterior a la publicació de la convocatòria. Per altra banda, també es demana que formin part del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Reus. Totes aquestes activitats, per adequar-se a la subvenció, hauran de tenir entre els seus objectius la realització d'activitats de caràcter social, destinades a la cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l’ajuda humanitària, entre d'altres.

També hauran d'estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir cap deute de cap concepte amb l'Ajuntament de Reus. Tots els requisits i els seus destinataris es poden consultar també a la seu electrònica.

Així mateix, s'haurà de tenir en compte el tipus de projecte que dugui a terme l'entitat. L'ajuntament ha detallat els projectes que es consideraran subvencionables, que seran els projectes de cooperació internacional i sensibilització que abordin alguns dels sectors prioritaris sobre l’enfocament de gènere, els drets humans i les llibertats fonamentals de les dones i dels infants la inserció laboral, l'educació, la salut i infraestructures.

Se subvencionaran també els que apostin per la promoció de la sostenibilitat ambiental, la promoció de la pau i la cultura de la pau, els ajuts d’emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals; així com els projectes d’atenció a refugiats polítics provinents de països en conflicte.

"Atenció: El passeig de la Boca de la Mina reobrirà a principis d'any" "Reus desviarà 2 milions d'euros d'actuacions previstes cap a Reactivació i Inversions"