Obres d'urbanització de l'avinguda Josep Laporte de Reus

Comencen les obres d'urbanització de l'entorn de l'Hospital Sant Joan de Reus

En la primera fase es veurà millorada la jardineria i s'hi preveuen treballs de pavimentació de les avingudes del Doctor Josep Laporte i de la Universitat

L'entorn de l'Hospital Sant Joan de Reus està d'obres. Aquesta setmana s'ha començat la primera fase del projecte d'urbanització, que comporta l'acabament i remodelació de les avingudes del Doctor Josep Laporte i de la  Universitat. L'Ajuntament de Reus va adjudicar les obres a Construccions Vinaixa per un import de 118.294,44 euros i afecta la coca central de l'avinguda.

En la primera fase es veurà millorada la jardineria  i s'hi preveuen treballs de pavimentació. A més, se substituiran les graves i el formigó que hi ha actualment per asfalt  i llambordins  de formigó. En aquest sentit, es veurà millorada l'accessibilitat i la comoditat pels vianants, ja que estaran adaptades per a minusvàlids.

Tot i no estar adjudicada encara, la segona fase de les obres preveu actuar en el paviment  i la jardineria  de la vorera més allunyada de l'equipament sanitari reusenc, així com en la jardineria a l'avinguda de la Universitat i de les dues rotondes als extrems de l'avinguda de Josep Laporte.

En total, el conjunt de les dues fases del projecte té un pressupost de 302.822,79 euros. La superfície total a actuar és de 5.944 m2., i es contemplen obres de demolicions i arrencaments, moviment de terres, pavimentació, jardineria i reg.