Imatge d'arxiu d'un pas de vianants

Rajoles guia i millores en passos de vianants: Comença la licitació del projecte 'Reus Ciutat Inclusiva'

La Fundació ONCE, clau en la redacció del projecte

L'Ajuntament de Reus ha tret a  licitació  l'execució de les obres  del projecte Reus Ciutat Exclusiva. Al perfil del contractant es pot trobar el procediment obert de les obres del projecte de paviment de rajoles guia, voreres i passos de vianants, que corresponen a les actuacions de la primera fase.

Per a l'execució de les obres s'ha fixat un  pressupost base de 176.800,97 euros (IVA inclòs), i el termini màxim per executar-les és de sis mesos, a comptar des de l'acta de comprovació de replanteig i inici de les obres.

El principal objectiu del projecte 'Reus Ciutat Inclusiva' és millorar l'accessibilitat a peu de la ciutat. En aquest sentit, s'ha previst diverses intervencions, com l’adequació  dels passos de vianants, la instal·lació de rajoles guia  i l’ampliació de voreres i orelles.

L'ONCE col·labora en la redacció del projecte

Aquestes accions responen als tres aspectes clau fixats pel consistori: itineraris accessibles, passos de vianants i  obstacles  a la via pública. En la redacció d'aquest projecte ha participat la Fundació ONCE, qui ha estat clau, detalla l'ajuntament, per identificar aquelles zones prioritàries d’actuació.

La fase 1 del Pla Director preveu establir una ruta d'itineraris que  connectin diferents equipaments  i serveis: l’estació de trens, el CAP Sant Pere, el Mercat Central, eixos comercials i la seu de l’ONCE.

El projecte és fruit de dues propostes  que van sortir escollides als Pressupostos Participatius del 2019: «Reus, ciutat inclusiva» i «posar rajoles guia a les voreres i als passos de vianants». El consistori ha decidit unificar-les en una sola actuació, que desenvolupa alhora el Pla Director i el projecte bàsic executiu de mesures prioritàries.

Uns passos de vianants coherents i inclusius

Dins el Pla Director, s'han dissenyat  passos de vianants que concorden amb els itineraris naturals dels usuaris, amb l'objectiu d'evitar trajectes sinuosos i  desviar la direcció dels vianants. A les  interseccions també s'han aproximat els passos per evitar reculades.

Així mateix, s'ha garantit la correcta  permeabilitat de les vies adequant la  distància entre passos de vianants per evitar encreuaments per llocs no senyalitzats. L'itinerari de vianants accessible també preveu que el recorregut no tingui  ressalts, i els passos de vianants caldrà construir-los amb rampes.

Pel que fa a les persones amb  limitació visual, se senyalitzaran els passos amb un  paviment de textura  diferenciada, que servirà per identificar el punt d'encreuament. Les mateixes  rajoles guia es disposaran entre la línia de la façana i els començaments dels guals.

Per últim, a la primera fase també s'ampliaran les  voreres en alguns punts, amb l'objectiu de reduir l'amplada dels carrils de circulació, sobretot també en els passos de vianants, on es dissenyaran orelles per reduir la longitud del pas de vianants.