Imatge d'un dels horts urbans municipals de la ciutat de Reus

Mas Carandell contracta set persones a l'atur durant nou mesos dins dels Plans d'experienciació laboral

Donaran suport a la tramitació digital i al manteniment d'horts urbans i escolars

L'Institut Municipal de Formació i Empresa (IMFE) Mas Carandell  de Reus ha contractat recentment set persones en situació d'atur, en contractes de nou mesos, dins dels Plans d'experienciació laboral recentment aprovats i subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Aquests plans es desenvolupen dins la nova edició del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social. És el projecte Treball als barris, per als barris del Carme, de Sol i Vista i la Immaculada.

El primer d'aquests dos plans és el de Manteniment d'horts urbans i escolars dels barris de ponent de Reus. Així doncs, s'ha contractat una monitora i quatre peons agrícoles amb l'objectiu de professionalitzar i qualificar en una especialitat vinculada amb l'economia productiva del territori, des d'un vessant ecològica i sostenible. Al mateix temps, el programa té l'objectiu de tenir un impacte social a través de la dignificació i revalorització dels espais dels barris, i la seva funció educativa en l'àmbit mediambiental.

Aquesta actuació se centrarà en els conreus que hi ha a les parcel·les que Mas Carandell té als horts municipals del barri de Sol i Vista. La collita d'aquests horts —uns 500 kg de verdura fresca i de temporada es dona al menjador social de la ciutat—. D'altra banda, també es donarà suport als horts escolars  dels barris de ponent. Aquestes dues accions es combinaran amb tasques bàsiques de jardineria, per tal d'ampliar les competències tècniques de les persones contractades i millorar i impulsar la seva ocupabilitat quan finalitzi el pla, nou mesos després.

Una nova figura professional: suport a la tramitació digital

El segon pla iniciat per Mas Carandell és el de Suport a la tramitació digital, pel qual s'han contractat dues persones. El regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, Carles Prats, ha explicat que «aquest projecte neix arran de la coneguda escletxa digital, que la pandèmia ha evidenciat una vegada més com a un escull insalvable per una part de la ciutadania, la més vulnerable. Es constata que a l’hora de realitzar gestions i tràmits, cada vegada més digitalitzats, especialment a l’administració pública, la manca de competències TIC d’una part de la població així com no disposar ni d’equips informàtics, ni de connectivitat, fan palesa la desigualtat generada a l’hora d’accedir a determinats recursos i serveis».

Per aquest motiu, el projecte ha creat una nova figura professional, a cavall dels àmbits social i de les TIC, per contribuir a millorar l'atenció de les persones amb dificultats en l'àmbit digital i garantir el seu accés als serveis i recursos en condicions d'igualtat, mitjançant l'acompanyament, la formació i l'assessorament.