Imatge virtual del projecte de la millora del pont del barri Gaudí

Reus vol millorar la llum, el soroll i la seguretat de vianants i ciclistes del pont del barri Gaudí

Es presentarà el projecte a Adif, titular del pas inferior

El pont  que connecta per sota la via del tren amb el barri Gaudí tindrà millores. L'Ajuntament de Reus ha anunciat l'aprovació del projecte de millora i tindrà diverses solucions. Hi haurà un canvi en la il·luminació, reducció de sorolls i millora en la seguretat de trànsit de vianants i bicicletes.

El següent pas, abans de la licitació del contracte d'obres, és l'aprovació d'Adif. Són els titulars del pas inferior i han de revisar el projecte. 

La distribució del projecte

La secció transversal del pas inferior és de 12 metres d'amplada. Es vol dividir de diferent manera la vorera per a vianants, el carril bici i la calçada. 

Es preveu una única vorera  pels dos sentits pels vianants de 2,65 metres. Una barana metàl·lica d'1,30 metres d'alçada els separarà de la calçada. Ara, els dos passos de vianants, s'han elevat respecte de la calçada per fer més còmode i segur l'encreuament.

Pel que fa al carril bici, s'ha dissenyat amb dos carrils per bicicleta. N'hi haurà un a cada banda d'1,5 metres d'amplada. També hi haurà elements separadors de polietilè.

S'han previst dos carrils a la calçada  de 2,85 metres d'amplada. La velocitat màxima pels vehicles és de 30 km/h. S'han instal·lat reductors de velocitat al punt central del pas inferior.

El projecte té un pressupost d'execució de 575.459,36 euros, i fixa un termini de 4 mesos a comptar a partir de la data de formalització del contracte d'obres.

Menys soroll i més llum

Un dels principals problemes que s'han solucionat en aquest nou projecte són la llum i el soroll. Aquest últim és molt incòmode pels vianants.

El soroll  dels vehicles es millorarà amb la reducció de la velocitat màxima de la circulació, a més d'un revestiment acústic amb panells d'acer vitrificats fono-absorbents. Aquests s'instal·laran a les parets laterals. També hi haurà panells transversals.

Aquests estaran pintats amb els colors que l'arquitecte Ricard Bofill va dissenyar els blocs del Barri Gaudí.

Es renovarà tota la il·luminació  del pas, incorporant cinc projectors led a les bigues del túnel. També es preveu instal·lar 36 punts de llum de tipus led fixats amb suports per sota dels panells fono-absorbents.

Finalment, s'instal·laran punts de llum a les dues entrades a fi que il·luminin les voreres. D'aquesta manera s'evitarà l'enlluernament als vehicles de calçada. Fins i tot amb la col·locació als projectors d'orelleres per evitar el possible enlluernament.