Deixalles vegetació solar Reus

Els solars de Reus han de quedar nets abans del 30 de juny

L'Ajuntament recorda als propietaris l'obligació de tenir-los desbrossats i sense residus

Un solar descuidat pot ser l'origen d'un incendi. Amb aquesta premissa l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha recordat aquest dimarts, mitjançant un ban municipal, que els propietaris els han de deixar nets abans del 30 de juny. En cas de no fer-ho poden rebre una multa d'entre 300 i 3.000 euros, i en última instància, el consistori s'encarregarà de la neteja, que anirà a càrrec de la propietat del terreny.

Solars bruts, amb deixalles i residus, o plens d'herbes altes suposen un perill en època estiuenca. És per això que el batlle de Reus recorda que «les persones propietàries de qualsevol mena de terrenys, també els considerats rústics, han de netejar els solars i les parcel·les i mantenir-les en condicions òptimes de seguretat, salubritat i ornat públic abans del 30 de juny».

Solar herbes altes descuidat incendi
Solar amb herbes altes al carrer de la Ginesta de Reus | Jordi Olària Gras

 

Solars amb deixalles i herbes altes

El ban especifica que «es considera que un sòl està net quan es troba desbrossat sense herbes altes que puguin ocasionar incendis i lliure de residus». Recorda, també, que «es permet picar la vegetació i deixar-la en el mateix terreny de forma regular i sense fer munts; en cas que hi hagi restes vegetals i altres residus caldrà transportar-les a plantes de residus autoritzades pel seu tractament».

És el cas, per exemple, d'alguns dels solars de la zona de les piscines municipals, a tocar de l'avinguda dels Països Catalans. Exceptuant aquells que s'utilitzen com a aparcaments, i en els quals el trànsit de cotxes impedeix el creixement d'herbes, alguns presenten un estat de deixadesa. Sigui pels arbustos que hi ha proliferat o, en altres casos, per la quantitat de deixalles acumulades.

Solar Reus neteja
El trànsit de cotxes impedeix que en alguns solars hi creixen herbes altes | Jordi Olària Gras

 

El procediment a seguir

És en situacions com aquestes quan «segons la perillositat per als béns i per a les persones que suposi el mal estat del solar l’Ajuntament haurà d’iniciar procediment d’ordre d’execució, (...) amb la possibilitat d’imposició de multes coercitives per un import d’entre 300 a 3.000 euros, que es podran reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació o mitjançant l’execució subsidiària dels treballs per part de l’Ajuntament i a càrrec de la persona propietària».

El consistori té la responsabilitat de controlar que els solars privats compleixin les condicions adequades. En cas que no sigui així, si un particular ho denuncia, o els serveis municipals o la Guàrdia Urbana ho detecten, s'obre un expedient administratiu. Es fa una inspecció al solar i es determina el seu estat. En funció de l'extensió de la parcel·la, els residus, l'estat de conservació i la possible existència de plagues o el perill d'incendi, es proposa una actuació.

Aquesta actuació pot ser l'arxivament de l'expedient, el requeriment de netejar-lo o l'actuació immediata. La darrera és la que s'executa «quan hi ha perill per a la salut de les persones», i es justifica amb el cost estimat d'acord amb l'ordenança municipal que regula els preus públics. En cas que sigui necessari, l'actuació es realitza d'urgència per part dels serveis municipals «passant el cost al propietari».