Plaça del Mercadal de Reus en primer pla, amb l'Ajuntament al fons

L'Ajuntament de Reus inicia una campanya per pagar els impostos via telemàtica i en deu quotes

Es podrà triar entre tres opcions per fer el tràmit a través de la seu electrònica | L'ajuntament vol millorar la comunicació entre contribuents i administracio

L'Ajuntament de Reus inicia una nova campanya que permetrà que els  contribuents puguin pagar fraccionadament els  tributs de manera telemàtica. El nou sistema permetrà el pagament dels imports en 10 quotes mensuals.

Es tracta d'una campanya que s'ha basat en dos objectius. Primerament, la millora  de la comunicació amb els contribuents mitjançant l'enviament de  missatges via SMS o correu electrònic, on s'adjuntaran els passos per poder fer la sol·licitud; i en segon lloc, facilitar aquest tràmit  als ciutadans.

Els tràmits que estaran disponibles per ser pagats via telemàtica seran: Impost sobre vehicles de tracció mecànica; taxes aprofitament via pública (guals, taules i terrasses …); impost sobre béns immobles (urbana i rústica); taxa d’escombraries/recollida de residus i impost sobre activitats econòmiques.

L'ajuntament ha avançat que es preveu fer un enviament massiu de 7.000 missatges per SMS i correu electrònic dels contribuents. En aquest missatge s’informarà de la possibilitat d’acollir-se al pagament fraccionat, de les opcions per sol·licitar-ho i del termini per fer-ho, que serà fins al 25 de gener de 2021.

Tres maneres de realitzar els tràmits

Tots aquells que desitgin tramitar els impostos  a través d'aquesta nova campanya, podran triar entre tres opcions diferents. La primera opció és realitzar els tràmits a través de la  Carpeta Ciutadana o la Carpeta Empresa de la seu electrònica. Allà es poden trobar totes les dades, gestions i tràmits administratius.

La següent opció és el tràmit telemàtic que es podrà efectuar accedint a l'enllaç corresponent de la seu electrònica, des d'on es podrà tramitar l'impost, així com sol·licitar cita prèvia presencial o telefònica per fer-ho.

Per últim, al tercera opció és el que s'anomena 'signatura remota' per a la qual es necessitarà un correu electrònic  i número  de telèfon verificats per l'ajuntament. El sistema de signatura remota permet als sol·licitants signar documents sense haver de disposar d'un certificat electrònic.

Totes aquestes mesures de l'Ajuntament de Reus són passos a favor cap a una transformació digital  administrativa i una «millor relació» entre la ciutadania i el consistori.