S'obre el període de preinscripció a les escoles bressol municipals de Reus

Els preus per accedir a les escoles bressol municipals i els criteris per optar a les subvencions es mantenen, el període de preinscripció comença el 13 de maig
La regidora d'Ensenyament i Política Lingüística, M. Dolors Sardà, a la presentació del procés de preinscripció de les escoles bressol municipals | Cedida
 

El pròxim dilluns 13 de maig, comença el període de preinscripció del primer cicle d'Educació Infantil del curs 2019-2020, el període es tanca el pròxim 24 de maig. Destacar que, per cinquè any consecutiu, els preus per accedir a les escoles bressol municipals es mantenen, de manera que, els preus oscil·len entre 144 euros i 230, 50 euros. D'altra banda, els criteris per accedir a les subvencions també es mantenen. Aquest any, es tornen a oferir totes les aules disponibles dels diferents centres, un total de 258 places. 

 

Fer els tràmits telemàticament, novetat d'aquest any

Una de les novetats d'aquest any és la possibilitat de realitzar la presentació de la sol·licitud de manera telemàtica a través del portal reus.cat, a més, si s'autoritza per escrit a l'Ajuntament de Reus, també es podran consultar documents de la família sol·licitant, d'aquesta manera no serà necessari presentar-ne una còpia durant la presentació. 

 

El calendari del procés de preinscripció a les escoles bressol de Reus s'inicia el pròxim 13 de maig i finalitza el 24 de maig, l'oferta definitiva es publicarà el dia 3 de juny i el dia 5 de juny es publicarà la relació d'alumnes admesos. El període de matriculació és del 5 al 18 de juny. Si la demanda d'alumnes és superior a les places que s'ofereixen, es farà un sorteig públic el 4 de juny. 

 

Es mantenen els preus pel curs 2019-2020

Des del curs 2015-2016, l'Ajuntament de Reus ha mantingut els preus congelats per accedir a les escoles bressols municipals dins de la franja de cinc, sis i vuit hores diàries, el preu és proporcional a les franges horàries. D'aquesta manera, la franja mínima de cinc hores —que es poden fer de 9.00 a 13.00 hores o de 9.00 a 12.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores— tindrà un cost de 144 euros; si les famílies fan la preinscripció de sis hores —que l'horari és de 9.00 a 15.00 hores o de 9.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores— hauran de pagar 173 euros; i, finalment, si la permanència de l'infant és de vuit hores —de 9.00 a 17.00 hores— tindrà un cost de 230,50 euros. 

 

Oferta de places als diferents centres

Pel que fa al nombre de places, aquest any, l'Ajuntament de Reus ofereix un total de 258 places que es reparteixen entre les 6 escoles bressol municipals, més concretament, l'oferta de places segons el centre és la següent: l'escola bressol La Ginesta ofereix 8 places de 0 a 1 any, 31 d'1 a 2 anys i 22 places de 2 a 3 anys; la Montsant també ofereix 8 places per a infants de 0 a 1 any, 5 per alumnes d'1 a 2 anys i 7 per nens de 2 a 3 anys; pel que fa a l'escola bressol El Margalló ofereix 6 places per a cada franja d'edat; El Marfull té una oferta de 16 places de 0 a 1 any, 23 d'1 a 2 anys i 20 per a infants de 2 a 3 anys; L'Olivera disposa de 8 places de 0 a 1 any, 31 d'1 a 2 anys i 21 de 2 a 3 anys; i, finalment, El Lligabosc té una oferta de 8 places de 0 a 1 any, 18 d'1 a 2 anys i 14 de 2 a 3 anys.  

 

De totes aquestes places, se'n reserva una de cada aula per a nens amb necessitat educativa especial, si aquestes places no s'omplen perquè no hi ha cap infant amb aquestes característiques, les places passen a ser ordinàries. Pel que fa a la sol·licitud de les subvencions, aquest any s'ha avançat, de manera que el període per presentar les sol·licituds s'obre a mitjans de juny i finalitza al mes de setembre. 

 

Els criteris de selecció també es mantenen

Pel que fa als criteris pels quals es regirà l'accés a les famílies són els mateixos que els de l'any passat:

  • Si l'alumne ja té germans escolaritzats al centre o pares o mares que hi treballen són 40 punts
  • Proximitat del domicili són 30 punts
  • Si els dos progenitors treballen 30 punts
  • Si un progenitor treballa i l'altre està en excedència per la cura dels fills i demostra que la incorporació al treball és durant l'any 2019 són 25 punts
  • Per formar part d'una família monoparental o família nombrosa són 15 punts
  • Si uns dels progenitors és beneficiari de l'ajut de renda mínima d'inserció són 10 punts 
  • Quan l'alumne o algun familiar proper a l'alumne (pare, mare, tutor o tutora, germà o germana) acrediti una discapacitat igual o superior al 33% són 10 punts

 

Programa Pikler

D'altra banda, destacar la nova formació que tots els directius de les diferents escoles bressol municipals de Reus estan rebent,: el programa inspirat en el d'Emmi Pikler. Un programa que pretén fer un canvi de mirada en l'educació de l'infant amb dos pilars fonamentals. D'una banda, treballar els tipus de materials i l'equipament amb què l'infant juga i, de l'altra, la cura de l'alumne, intentar que no sigui tan dirigida per saber com evoluciona l'infant per si sol i deixar que ell mateix desenvolupi les seves aptituds. 

"ATENCIÓ: Apareixen uns 20 cotxes amb rodes punxades a Reus" "MUNICIPALS: Pellicer omple a la Cambra i anuncia una nova proposta estrella"