Muntanyes de terra a la zona on s'ha d'ubicar el Parc del Roquís

Les obres del Parc del Roquís de Reus es reprendran a curt termini

El projecte es va haver d'aturar per sobrecostos imprevistos durant els moviments de terres

La construcció del Parc del Roquís de Reus tornarà a posar-se en marxa a curt termini. Després que problemes amb els moviments de terres fessin aturar les obres, l'Ajuntament ha aprovat la consignació dels 20.000 euros de pressupost que han de fer-ho possible.

Segons fonts municipals, aquesta quantitat permetrà costejar l'increment de pressupost sobrevingut. Els moviments de terres que es van executar en el marc de les obres previstes haurien acabat topant amb restes de runa i material d'obra i haurien dificultat els treballs.

Això hauria suposat l'increment de cost que, segons confirmen fonts municipals, ara ja s'ha pogut assumir. Queden encara alguns tràmits administratius per endavant, així com mantenir converses amb l'empresa adjudicatària del projecte, Construccions Jaén Vallés SL.

Tot i que s'havia plantejat que calgués tornar a redactar i licitar el projecte, finalment només ha calgut fer-hi modificacions que, pel seu impacte en la projecció inicial, es poden introduir al contracte vigent. Aquests canvis en el projecte implicaran descartar, per a la primera fase, algunes de les actuacions previstes, que es reservaran per a una possible fase posterior.

Un dels principals projectes dels primers pressupostos participatius

El projecte, que neix amb els pressupostos participatius del 2018, la primera edició que en va convocar l'Ajuntament de Reus. Va ser un dels més votats i també dels que comptava amb un pressupost més elevat. Planteja una zona d'esbarjo familiar amb multitud d'espais projectats en tres possibles fases d'inversió.

L'objectiu, tal com recordava aquesta mateixa setmana la regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores, era que el parc fos funcional des de la primera fase. A partir d'aquí, si en anys posteriors es contemplaven inversions al parc, ja hi hauria el projecte previst per anar executant-lo progressivament.

La primera actuació, a més d'habilitar el parc en si, preveu establir-hi un espai amb barbacoes i taules de pícnic, un escenari amb graderies, una zona de jocs infantils, un espai amb cistelles de bàsquet, un per a practicar patinatge i preparar la preinstal·lació dels sistemes de reg i enllumenat.

Segons algunes fonts, seria una de les dues àrees esportives i la zona de jocs infantils la que podria haver quedat descartada amb la modificació del projecte. Totes dues s'inclourien en una possible segona fase que, segons el projecte inicial, contempla instal·lar definitivament l'enllumenat i el reg, a més de les fonts d'aigua i de preveure tasques de jardineria.

Per últim, la previsió inicial reservava per a una tercera fase una segona zona de jocs infantils, veles triangulars per fer ombra i diversos elements de mobiliari.


Comentaris