Imatge de la nau municipal del carrer de Castellvell de Reus que acollirà el Centre Cívic Gregal

Els reusencs i reusenques decideixen el futur del centre cívic Gregal de Reus

Obert fins al 31 de desembre el termini per participar en el disseny del futur centre cívic Gregal

El Pla d'Acció Municipal Reus 2019-2023 contempla l'ampliació de la Xarxa de Centres Cívics Municipals a zones especialment sensibles de la ciutat.

Actualment, Reus compta amb 6 Centres Cívics: el Centre Cívic del Carme, el Centre Cívic Migjorn, el Centre Cívic Ponent, el Centre Cívic Llevant, el Centre Cívic Mestral i el Centre Cívic Mas Abelló.

Fins al pròxim 31 de desembre, a través del procés participatiu, tota la ciutadania de Reus pot aportar les seves propostes amb relació futur centre cívic Gregal que es construirà al carrer Castellvell, al costat de l'escola Maria Cortina.

Un  procés participatiu és una seqüència d'activitats participatives — omplir enquestes, fer propostes, assistir a debats, etc. — amb l'objectiu de definir i prendre una decisió sobre un tema específic.

L'objectiu d'aquest procés participatiu és detectar quines són les necessitats de la ciutadania amb relació al nou  centre cívic Gregal i tenir-les en compte a l'hora de definir els usos d'aquest.

Exterior del Centre Cívic Sant Josep Obrer de Reus
La ciutadania de Reus pot aportar les seves propostes amb relació al futur centre cívic Gregal | Centre Cívic Sant Josep Obrer de Reus | Xtec

Les ciutadanes i els ciutadans de Reus, a títol individual, podran participar de la següent manera:

— Formant part de la Comissió de Seguiment.

— Generant debat i fent aportacions  en els espais informals de participació de la fase de proximitat.

— Fent aportacions a través de l'enquesta habilitada a aquest efecte durant la fase de deliberació, debat i recollida de propostes.

— La participació individual al procés a través de l'enquesta online habilitada a la plataforma Reus Participa s'estableix per a tota la ciutadania de 14 anys o més i empadronada a Reus.

Avaluant el procés de participació en la fase d'avaluació.

Les entitats i col·lectius, és a dir, la ciutadania organitzada, també podrà participar de manera col·lectiva de la següent manera formant part de la Comissió de Seguiment i generant debat i fent aportacions en els espais informals de participació de la fase de proximitat.

Aquesta proposta participativa té un doble vessant.

D'una banda, la creació d'un nou centre cívic en la part nord-est de la ciutat respon a una lògica de barri, pel qual, involucrar a les persones, entitats i col·lectius de la zona, suposa indispensable.

A més a més, cadascun dels  centres cívics està enfocat a una certa especialització en les activitats que ofereix i estan oberts a la participació de tota la ciutadania. Per aquest motiu, també hi ha una perspectiva de ciutat en aquest aspecte, en la qual totes les reusenques i reusencs podran implicar-se aportant el seu punt de vista.