El PSC de Reus posa en dubte els arguments del govern per tancar el Mercat del Carrilet

El grup socialista plantejarà preguntes al ple de divendres | En un altre àmbit, reclamen impulsar més zones verdes

Des del PSC de Reus es proposarà, a la sessió plenària d'aquest divendres, que Reus prengui un compromís decidit cap a un model de ciutat més verda. La capital del Baix Camp és a la cua de les ciutats de més de 50.000 habitants pel que fa a l'espai de zones verdes per habitant.

El portaveu Andreu Martín considera que «la política del govern en aquesta matèria no fa preveure una millora a curt termini». Etziba que el Pla d’Actuació Municipal «recull un epígraf que diu 'crear zones verdes als barris' però, lamentablement, la situació no se soluciona amb sis paraules al PAM».

La zona blava provisional ubicada a l'espai on es van enderrocar edificis al barri del Carme | TarragonaDigital

El PSC lamenta que es facin zones blaves i no verdes

Des del seu punt de vista, «s’ha perdut una bona oportunitat en diferents punts de la ciutat». En concret, apunta, a l'àrea del Forn de Soto, un espai que havia acollit una fàbrica ubicat entre els carrers del Roser i del Camí de Valls, «on s’ha primat la construcció d’habitatges per damunt de la creació d’una gran zona verda».

Un segon espai desaprofitat, apunten els socialistes, és «el solar que ocupava la Sedera, on es preveu la construcció d’un gran supermercat; o al solar del barri del Carme proper al carrer Sant Benet, on el govern ha decidit crear una zona blava d’aparcament, tot i la reivindicació veïnal d’una zona verda en aquest espai».

El grup socialista vol que es faci «un estudi actualitzat on es recullin les demandes ciutadanes de zones verdes, promocionant l’ús d’espècies autòctones i que protegeixin la biodiversitat, que es defineixin propostes i planifiquin les accions per aconseguir aquest objectiu».

En concret, i de manera paral·lela, proposen que es facin les modificacions que calguin al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per prendre aquest rumb, i d'exemple posen que «el solar del barri del Carme, proper al carrer de Sant Benet, i el del costat de la biblioteca municipal Xavier Amorós, deixin de ser zones blaves d’aparcament per tal de convertir-se en zones verdes».

La proposta que portaran al ple, de fet, planteja estudiar altres espais verds de la ciutat que ara mateix no són accessibles perquè tornin a ser transitable. La plaça de la Pastoreta és l'exemple que prenen en aquest sentit.

El PSC posa en dubte els arguments del govern per tancar el Carrilet | Àngel Ullate

Consideren injustificat el tancament del Mercat del Carrilet

El mateix grup municipal del PSC preguntarà al govern pel tancament del Mercat del Carrilet, previst per finals del mes de juny de l'any vinent. Recorden que s'havia justificat pels defectes estructurals que pateix l'edifici, i és per això que han demanat l'informe on es determinen aquests defectes, un document que, afirmen, no se'ls ha facilitat.

Asseguren que hi ha persones interessades a explotar parades d'aquest mercat que han vist denegada la seva petició. Es pregunten, per tant, «per què addueix el govern la manca de demanda com un dels factors decisius per al tancament de l’equipament?».

Encara en aquest àmbit, volen saber quines condicions es van oferir als operadors privats amb els quals es va intentar negociar la seva implicació en la reforma del Mercat del Carrilet a canvi d'ocupar-ne una planta. Els socialistes es pregunten, i preguntaran al govern, si l'oferta va ser accessible tant a empreses espanyoles com estrangeres, i si es va rebutjar cap oferta i per què.

El tancament de les piscines municipals i les restriccions de mobilitat

Encara a la sessió de divendres, el PSC demanarà al govern municipal que es replantegi l'anunci de no obrir les piscines municipals aquest estiu. Posen sobre la taula que, mentre a Reus s'anunciava aquesta mesura, «diversos ajuntaments anunciaven mesures de seguretat extraordinàries per evitar contagis».

En aquest sentit, demanen que des de Reus es prengui aquesta política en consideració, i que en cas que no es canviï d'idea, se'ls faciliti un informe on es justifiqui el tancament de les instal·lacions. En un altre àmbit, el de la mobilitat, es vol ampliar les actuals restriccions a carrers on actualment se circula lliurement.

Els socialistes fan referència a la mesura provisional de tallar alguns carrers de la ciutat cada vespre per evitar aglomeracions i garantir les distàncies de seguretat a l'hora on hi ha més freqüència de persones. Proposen estudiar la viabilitat «d’aplicar aquesta mesura a l’avinguda Carrilet, farcida de comerços i molt transitada, i en altres punts de la ciutat que reuneixin les mateixes característiques».

"Atenció: El projecte de Reus per l'assistència a domicili del qual la CUP no es refia" "Atenció: Els partits de Reus es posicionaran sobre la situació de la Sardana"