Redessa aprova subhastar 4 lots de parcel·les al polígon AgroReus

Les finques estna situades entre el carrer Castillejos i el carrer d'Apel·les Mestres
A subhasta 14 parcel·les de Redessa 3 | Àngel Ullate

El Consell d'Administració de Redessa ha aprovat la subhasta pública de 14 parcel·les al complex empresarial de Redessa 3, situades al Polígon AgroReus. Aquestes, s'han dividit en 4 lots amb finques situades entre el carrer Castillejos i el carrer d'Apel·les Mestres de Reus.

A subhasta 14 parcel·les

La consellera delegada de Redessa Teresa Pallarès assegura que «amb aquesta actuació es treballa a favor de la consolidació de nous projectes empresarials i en la creació de llocs de treball, ja que permetrà la implantació de noves empreses a la ciutat o bé, el creixement d’empreses ja existents».

En aquest sentit, les parcel·les que surten a subhasta són les número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 i 26, situades entre el carrer Castillejos i el carrer d’Apel·les Mestres i la número 25 del carrer d’Apel·les Mestres de Reus. La forma d'adjudicació dels lots serà la subhasta pública i totes les persones físiques i jurídiques interessades podran presentar una proposició per l'adquisició d'un o més lots, essent tots ells indivisibles.

El criteri de valoració i la determinació de l'oferta guanyadora serà l'oferta econòmica més avantatjosa. El preu podrà ser igual o superior a l'establert a la licitació i quedaran excloses les que presentin un preu inferior. Això, només serà en cas que per un mateix lot concorri més d'una proposició.

Així mateix, cada licitador haurà de constituir una garantia equivalent al 5% del tipus de licitació del lot que es vulgui adjudicar. Un cop formalitzada l'adjudicació, es procedirà a la devolució d'aquesta garantia, tant a l'adjudicatari com a la resta de licitadors no adjudicataris. Pel que fa a l'adjudicatari, haurà de satisfer el preu del lot per qualsevol dels mitjans admesos en dret, abans de l'elevació a escriptura pública, que es farà en un termini màxim d'un mes des de l'adjudicació.

 

Mapa de les parcel·les a subhasta de Redessa 3 | Tarragonadigital

 

Els preus tipus per als 4 lots

LOT 1

 • Parcel·les 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13
 • Superfície: 5.936,91 m2
 • Valor unitari m2: 138 € / m2
 • Preu del lot: 819.293,58 €

LOT 2

 • Parcel·les 14, 16, 18, 20 i 22
 • Superfície: 3.075,75
 • Valor unitari m2: 138 € / m2
 • Preu del lot: 424.453,50 €

LOT 3

 • Parcel·la 26
 • Superfície: 1.219,12 m2
 • Valor unitari m2: 110,43 € / m2
 • Preu del lot: 134.627,42 €

LOT 4

 • Parcel·la 25
 • Superfície: 2.794 m2
 • Valor unitari m2: 138 € / m2
 • Preu del lot: 385.572 €

"Reus consolida la seva aposta per l'energia renovable amb noves inversions" "Ajudeu-los: Busquen el Lleó petit de Reus amb una divertida crida a les xarxes"