Reus aprova l'ordenança de civisme que prohibeix la mendicitat «insistent» i «agressiva»

L'actualització de la normativa també restringeix l'ús dels vehicles de mobilitat personal per la vorera
Reus aprova l'ordenança de civisme | ACN

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera definitiva aquest divendres la modificació de l'ordenança de civisme. Els canvis, que ja van ser aprovats inicialment el novembre passat, adeqüen l'ordenança a la sentència del TSJC que demanava més concreció sobre la regulació de la mendicitat i la prohibició d'anar nu per la via pública; i s'incorpora l'obligació de netejar amb aigua les miccions dels animals de companyia a la via pública. La normativa també concreta de manera expressa els vehicles de mobilitat personal com a elements de mobilitat que tenen prohibit circular per les voreres. Aquest punt s'ha modificat novament aquest divendres amb l'estimació parcial de l'al·legació presentada per una entitat.

En el ple de l'Ajuntament han votat a favor l'equip de govern, Junts per Reus, ERC i Ara Reus, i el vot de Ciutadans. PSC i CUP han votat en contra d'aquesta modificació de l'ordenança de civisme.

Canvis en l'ordenança de civisme 

El text final regula la mendicitat quan la manera com s'exerceix pot posar en qüestió la «convivència a la via pública», segons l'Ajuntament. L'ordenança especifica que «no es permet la mendicitat de forma agressiva, insistent o intrusiva envers els vianants, o bé que obstaculitzi el lliure trànsit per les vies o espais públics, o que respongui a una estructura organitzada; tampoc es permet la mendicitat que es practiqui de forma directa o indirecta amb menors o persones amb discapacitat o acompanyant-se d'aquests, dins el conjunt del terme municipal».

D'acord també a la sentència del TSJC, es concreta la regulació de la prohibició d'anar nu per la via pública i es prohibeix «anar despullat o despullada, o amb el tors totalment nu per la via pública o pels espais públics, tret de les piscines o els altres espais on estigui expressament autoritzat».

La modificació de l'ordenança de civisme incorpora de forma més clara i precisa l'obligació de netejar amb aigua les miccions dels animals de companyia a la via pública o en qualsevol espai d'ús públic, i incorporar així mateix l'incompliment d'aquesta obligació com a infracció lleu. El redactat final inclou que «en cas que no es pugui evitar la micció d'aquests animals s'haurà de netejar immediatament amb aigua l'espai on s'ha produït la micció».

El text encara vigent es limitava a regular que les persones que passegen animals de companyia hauran d'evitar que els animals defequin a la via pública, i també que facin les seves miccions als espais públics o d'ús públic, i especialment a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà. La recollida o neteja de les deposicions es limitava a les defecacions. El nou text ho aclareix i s'estén a les miccions, segons detalla l'Ajuntament

Vehicles de mobilitat personal

Finalment, el nou text equipara els vehicles de mobilitat a les bicicletes com a elements de mobilitat que no poden circular per les voreres o altres espais destinats a ús dels vianants; i els diferencia d'altres elements com patins, monopatins o similars, que tampoc podran circular per la vorera a excepció que ho facin a pas de persona i sempre que no hi hagi un carril o via habilitada expressament.

En aquest sentit, la redacció final de l'article prohibeix «salvant el que pugui disposar la normativa sobre trànsit i circulació de vehicles, circular en bicicleta o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) per les voreres o altres espais peatonals o zones destinades a l’ús de vianants. Tampoc es permet circular amb patins, monopatins o altres aparells similars per les voreres o altres espais destinats a l'ús dels vianants, a excepció que ho facin a pas de persona, i sempre que no existeixi carril o via expressament habilitada amb aquesta finalitat i no siguin arrossegats per altres vehicles».

La prohibició ja quedava fixada en el text vigent en definir els VMP com a «similars» a patinets i bicicletes, segons la corporació municipal, amb el nou redactat «es precisa de manera clara, atesa la proliferació d'aquesta tipologia de vehicles a la ciutat».

En vigor al juliol

Les novetats de l'ordenança entraran en vigor 15 dies després de la publicació de l'acord del plenari al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Segons l'Ajuntament, el text final de la normativa municipal «manté l'objectiu d'adaptar-se a les novetats normatives i reforçar la voluntat política de vetllar per la convivència a través d'una eina que s'ha demostrat efectiva per resoldre les situacions que puguin alterar-la».

"La demanda urgent del Síndic per combatre el «el tema estrella» de les queixes a Reus" "Atenció: L'emergència social a Reus desaccelera, però segueix sent preocupant"