Imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Reus

Reus impulsa unes noves bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i projectes veïnals

Quan s'aprovin definitivament, s'obrirà la convocatòria per sol·licitar les ajudes

La regidoria de Relacions Cíviques  de l'Ajuntament de Reus ha impulsat unes noves bases per a l'atorgament de subvencions per estimular l'associacionisme i els projectes de moviment veïnal que fomentin l'empoderament de les associacions i dotin de contingut social els seus projectes. Aquestes noves bases arriben després d'un treball continu de proximitat de l'Ajuntament amb les associacions de veïns de la ciutat i amb la representació de la Federació d'Associacions de Veïns. En aquests moments, les bases estan exposades públicament i s'aprovaran d'aquí a 20 dies si no reben al·legacions.

Una de les línies estratègiques de la Regidoria de Relacions Cíviques és donar suport a les entitats i crear teixit associatiu. Per això es va considerar necessària la redacció d'unes noves bases de subvencions que incideixin més en l'objectiu de cohesió, referència, col·laboració i transversalitat de les accions de les associacions. Aquestes noves bases estructuren i fixen quins criteris i quin procediment s'ha de seguir per a la concessió de les subvencions que l'Ajuntament atorga per al foment de l'associacionisme i el desenvolupament de projectes de moviment veïnal.

Així, s'estableixen dues línies de subvenció —igual que en les bases anteriors aprovades el maig del 2017—, però amb criteris diferents de valoració. Aquests criteris es concretaran de manera més acurada en la convocatòria. La primera línia es refereix a projectes que impulsin les relacions cíviques i l’empoderament al territori i la segona per a funcionament, manteniment i millora del local social.

La regidora de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques, Montserrat Caelles, explica que amb aquest canvi «volem que les entitats guanyin pes en el seu entorn, que treballin de manera conjunta i també transversalment amb l'Ajuntament i d’aquesta manera aconseguir la realització de projectes coherents vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible per a construir barris forts, empoderats, socialment i culturalment més responsables i sostenibles sense perdre les activitats lúdiques i festives que culminen el treball de cada dia i permeten les relacions i la convivència dels veïns i veïnes».

Un cop aprovades les noves bases s’obrirà la convocatòria de les subvencions, on es concretaran els imports de cada línia; la composició de la comissió; la documentació a presentar; els terminis i la ponderació segons els criteris. Es tindran en compte qüestions com l'impacte, interès i utilitat social del projecte. Es valoraran positivament els projectes que treballin aspectes com el foment de la sostenibilitat, la salut, la supressió de la bretxa digital, el lideratge femení, la lluita contra violència de gènere o la diversitat de la participació de diversos col·lectius, com aquells amb necessitats especials, dones, jovent o persones grans.