El Síndic de Greuges de Reus manté l'activitat per defensar els drets de la ciutadania

A través d'atenció telemàtica, durant l'estat d'alarma, segueix donant informació de caràcter social i atenent consultes i queixes dels ciutadans i ciutadanes
El Síndic de Greuges de Reus manté l'activitat per defensar els drets de la ciutadania | Laia Solanellas

La Sindicatura Municipal de Greuges de Reus es manté al costat de les persones, sobretot en aquests moments delicats i d'incertesa que estem vivim. Des de l'inici de l'estat d'alarma ha seguit mantenint la seva activitat atenent de manera telemàtica a totes les persones que ho necessiten.

Des de mitjans de març, que va començar el confinament, ha fet una vintena d'atencions, i l'activitat s'ha centrat a donar resposta a sol·licituds d'informació, majoritàriament relacionades amb qüestions de caràcter social. Durant tot el període no ha tramitat cap queixa. Tot i que s'han tramitat diverses consultes de la ciutadania relatives a les ajudes per haver-se quedat sense feina o sense ingressos. Així mateix, també ha atès peticions d'informació sobre la modificació de la renda garantida ciutadana o qüestions relacionades amb l'empadronament.

Què fa el Síndic i qui s'hi pot adreçar?

La Sindicatura Municipal de Greuges és una institució objectiva, independent i gratuïta. Va ser creada el 2001 amb el vot unànime de tots els grups polítics del consistori. La seva finalitat és la de defensar els drets de la ciutadania en les seves relacions amb l'Ajuntament de Reus i els organismes que en depenen. Arbitrant, a través de la interlocució directa, les relacions entre la ciutadania i l'administració.

S'hi poden adreçar tots els ciutadans i ciutadanes que se sentin afectats per alguna actuació o resolució municipal amb relació als seus drets fonamentals. El síndic municipal de greuges de Reus dona diferents tipus de suport sigui per posar queixes o per oferir un servei d'orientació i informació.

  

Les persones que vulguin adreçar-se a la Sindicatura per fer consultes o presentar queixes poden fer-ho per correu electrònic a sindic.de.greuges@reus.cat o per telèfon al 651874790.

El Síndic va tancar el 2018 amb un total de 402 expedients oberts per queixes i consultes | Jordi Olària Gras

Les xifres d'actuacions realitzades pel Síndic en augment any rere any

Tal com indica l'última memòria de la Sindicatura, el 2018 va tancar l'any amb un total de 402 expedients oberts per queixes i consultes de la ciutadania, un 33,55% més que l’any 2017, quan en va obrir 301. La xifra ha anat creixent en els darrers anys, motivada, segons la pròpia Sindicatura, pel major coneixement de la institució per part de la ciutadania. El 2015, la xifra d’actuacions de la Sindicatura va ser de 217.

Els expedients tramitats el 2018 estaven relacionats amb els temes com la Regidoria d’Hisenda i Recursos Generals, Organismes Autònoms, Grups Municipals, Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística, Regidoria de Via Pública, Regidoria de Seguretat Ciutadana, Regidoria de Salut, Regidoria de Medi Ambient i Ocupació, Regidoria de l’Esport, Regidoria de Cultura i Joventut, Regidoria de Benestar Social, Regidoria d’Urbanisme, Regidoria de Recursos Humans, Empreses Municipals, Altres Organismes i Responsabilitat Patrimonial.

 

Pere Pagès un Síndic Municipal de Greuges reelegit

La figura del síndic ha de ser un referent destacat per a la credibilitat de la institució. L'any 2017, el Ple ordinari va reelegir per unanimitat a Pere Pagès Serrano com a Síndic Municipal de Greuges per un nou mandat de cinc anys. Aquest és el seu segon i últim mandat, ja que el reglament municipal només preveu la possibilitat de renovar el càrrec una vegada. Sent també, la primera ocasió que la persona que ostenta aquest càrrec renova el seu mandat.

Segons explica Pere Pagès en unes declaracions 'La figura del síndic de greuges municipal segueix sent convenient en una ciutat en la qual el ciutadà ja disposa de tot, inclús d'un marc legal que l’empara en els seus drets. Perquè ajuda al ciutadà a moure’s pel món administratiu. També serveix per donar valor a la persona per tal que no es vegi ofegada per situacions sense sortida; per buscar l’esperit de la llei quan la lletra no soluciona la situació; per demanar el compliment estricte de la llei quan es tracta de drets fonamentals; per obrir portes quan semblen totes tancades i, així, els síndics ens convertim en orientadors de persones que no saben on han d’anar i en defensors dels drets fonamentals dels ciutadans en les seves relacions amb l'administració municipal'.

Pere Pagès Serrano va néixer a Reus el 8 d'octubre de 1946. El 27 de gener de 2012 el Ple municipal el va escollir per consens de tots els grups. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Va començar a exercercir com a advocat a Reus el 1971, amb despatx propi, fins que es va jubiliar l'any 2011. També té el títol d'Agent de la Propietat Immobiliària.

"L'Ajuntament de Reus es prepara per reobrir els espais municipals" "Bones notícies per a l'empresa reusenca Esquiades.com"